NRK Meny
Normal

Tidenes vegsatsing

Det blir mer penger til vegene i Oppland.

Ny firefelts E6

Det skal satses stort på veg i Oppland.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Det viser Nasjonal Transportplan som ble lagt frem på en pressekonferanse klokka 12 i dag.

I forbindelse med utbyggingen av E6 strekningen Øyer-Tretten ble det i 2009 bevilget midler til å starte byggingen. Prioriteringen av dette prosjektet avhenger av hvorvidt det blir delvis bompengefinansiering av prosjektet. Dette har samferdselsdepartementet lagt til grunn og planlegger anleggsstart i 2009 og fullføring i løpet av 2010-2013.

I tillegg legger regjeringa opp til start av E6 Ringebu-Otta prosjektet i perioden 2010-2013.

Bedre tunneler

Det planlegges å starte opp riksveg Strynefjellstunnelene i perioden 2010-2013. Dette omfatter også å lage større takhøyde i tre tunneler for å oppnå 4,2 m frihøyde.

Mellom Grasdalstunnelen og Oppljostunnelen skal det bygges omlag 1100 m sammenhengende rasoverbygg. Her skal det også prioriteres gang-og sykkelveger, mindre breddeutvidelser og kryssutbedringer.

Vil hindre ras

Prosjektet Fønhus-Bagn-Bjørgo startes opp til perioden 2010-2013. Dette omfatter utbedring av den vegen som allerede er der, samt rassikring.

Forbi den rasutsatte partiet Bergsund planlegges det blant annet tunnelløsning.

På strekningen E16 Fagernes-Øye vurderes det delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

Ulykkesutsatt strekning bygges ut

Videre er det aktuelt å prioritere statlige midler til oppstart på videre utbygging av E6 på strekningen Kolomoen i Hedmark-Lillehammer. Dette er en svært ulykkesutsatt strekning, og trafikken er svært stor. Her blir det også aktuelt med delvis bompengefinanisering.

På riksveg 4 er det i perioden 2010-2010 aktuelt å bygge en ny tofeltsveg med forbikjøringsfelt og midtrabatter på en 3,2 km lang strekning sør for Lygna.

Bedre togbaner

Ved utgangen av planperioden bil de planlagte investeringene på Dovrebanen øke den samla dobbeltsporlengden med 33,5 km. Videre er det tenkt å forlenge 8-12 krysningsspor.

Gjøvikbanen skal forlenges samt at det skal bygges mellom 8-14 nye krysningsspor. Dessuten skal kontaktledningsanlegget skal fornyes mellom Roa og Gjøvik