Telenor snur, lover 4G på ny togstrekning

For to dager siden sa Telenor og konkurrenten Telia Sonera at de ikke kunne fortelle når det blir god internettdekning på en splitter ny jernbanestrekning. Nå angrer de seg.

Fellesprosjektet fra lufta

Nå blir det full 4G-dekning på det nye dobbeltsporet, både med Telenor og Telia Sonera.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tommy Johansen, Telia Sonera

Tommy Johansen er dekningssjef i Telia Sonera.

Foto: Telia Sonera

– Vi kan nå med glede bekrefte at vi vil bygge ut med full 4G, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Jernbaneverket bruker fem milliarder på å bygge 17 kilometer med dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa i Stange og Eidsvoll kommune. Alt blir nytt når strekningen åpnes over sommeren, unntatt mobildekningen. Den har nemlig vært svært dårlig, og noen steder er det ingen mobildekning.

– Full 4G helt til Lillehammer

Det er teleselskapene som har ansvaret for utbyggingen utenom tunnelene, og kommersielle hensyn har gjort at hverken Telenor eller Telia Sonera ville prioritere utbygging på strekningen før i 2017 eller mest sannsynlig i 2018.

Etter NRKs oppslag har imidlertid begge teleselskapene snudd. Først Telenor, som hadde møte i går ettermiddag.

– Innen neste år blir det full 4G. Ikke bare på denne strekningen, men på hele strekningen mellom Oslo og Lillehammer, sier Bjørn Amundsen.

Vet ikke kostnaden

Da NRK fortalte Telia Sonera om Telenors nye planer, reagerte Telia Sonera svært raskt.

– I løpet av tidlig 2016 blir det full 4G mellom Eidsvoll og Hamar, det vil si på den nye strekningen, sier dekningssjef Tommy Johansen i Telia Sonera til NRK.

Telia Sonera vil senere i 2016 få 4G også på hele strekningen mellom Oslo og Eidsvoll, men nord for Hamar blir det ikke full nett-dekning før om noen år.

Hverken Telenor eller Telia Sonera kan foreløpig fortelle hvor mye utbyggingen koster.

Prioriterer ikke Gjøvikbanen

Dekningskart Telenor Stange

Gjennom Stange har Telenor svært dårlig 4G-dekning. Nå loves det full utbygging hele strekningen Oslo-Lillehammer. (De blå feltene er der det er 4G-dekning i dag)

Foto: Geir Røed / NRK

– Hvorfor kan dere nå love full 4G-dekning på den nye strekningen når dere for bare to dager siden ikke kunne love noe?

- Vi har sett nærmere på eksisterende stasjoner, og gjort beregninger på hvilke nye basestasjoner som trengs. Da ser vi at vi klarer dette tidligere enn det vi trodde, sier Tommy Johansen i Telia Sonera.

Han vil ikke fortelle om omprioriteringen går ut over utbygging andre steder. Men Bjørn Amundsen i Telenor vedgår at andre jernbanestrekninger som Kongsvingerbanen, Rørosbanen og Gjøvikbanen ikke prioriteres.

– Vi kan ikke si når det blir full utbygging på disse stedene. Gjøvikbanen går i grisgrendte områder og det blir skyhøye kostnader å bygge ut, sier Amundsen.