Tatt i 89 km/t i 60-sone i Vardal

På Raufossvegen ved Vardal Idrettspark har en sjåfør blitt tatt i 89 km/t i 60-sone. Politiet melder at det blir anmeldelse med førerkortbeslag for personen.