Tagging i fjellet

  • Etterforsker tagging i fjellet

    Politiet i Rendalen undersøker hvem som har betalt bompenger på vegen mot turstien på Sølentoppen, der noen har spraymalt terrenget og steiner, skriver Østlendingen. Taggingen er brudd på verneforskriftene. Det har trolig skjedd mellom 19. og 23.9.

    Tagging på stein på tursti, Sølentoppen