Synsk pekte ut kirke

Historielag er foreberedt på reaksjoner etter at de hyret inn klarsynt for å finne middelalderkirke.

Synsk påviste middelalderkirke.
Foto: Joar Elgåen / NRK

Den synske kvinnen Ingvild Økland påviste i sommer stedet der ei middelalderkirke skal ha stått i Rendalen kommune. Rendalen historielag tror på den synske kvinnen, men er forberedt på kritikk.

Tror hun har rett

Befaringen med den synske kvinnen ble ledet av Rendalen historielag.

Lederen i historielaget, Odd Steinar Grindal, tror den synske kvinnen kan ha rett, og vil starte arkeologiske utgravinger på stedet.

Leder i Rendalen historielag, Odd Steinar Grindal.

Leder i Rendalen historielag, Odd Steinar Grindal, er forberedt på kritikk.

Foto: Joar Elgaaen / NRK


På en liten høyde ved Bjøntegårdene i Øvre Rendal, på østsiden av elva Rena der den passerer kommunesenteret i Rendalen, er synske Ingvild Økland helt sikker at middelalderkirka i Øvre Rendal lå. Hun er sikker fordi hun påstår at hun kan se den når hun står der.

Klarsynt

Ingvild Økland kaller seg klarsynt, eller synsk på godt norsk, og i sommer ble hun engasjert av Rendalen historielag.

- På en befaring i juni så hun middelalderkirka for første gang, sier leder Odd Steinar Grindal i historielaget.

Historielaget i Rendalen er forberedt på kritikk ettersom de har tatt i bruk en synsk person til kirkeleting. Men Odd Steinar Grindal forsvarer den uvitenskaplige framgangsmåten.

Middelalderminner

Ingvild Økland.

Rendalen historielag tror på synske Ingvild Økland.

Foto: Joar Elgåen / NRK

I Øvre Rendal kirke finnes flere gamle gjenstander som må stamme fra middelalderkirka, som stod her før 1660.

Dette er er det eneste håndfaste som er igjen. Resten er et mysterium fordi det ikke finnes noen gode skriftlige kilder.

Rendalens store sønn, forfatteren og dikteren Jacob Breda Bull, skriver riktignok et sted at gammekirka lå ved Nordsetgardene i Øvre.

- Men de opplysningene stemmer trolig ikke, sier Odd Steinar Grinddal.

Synsk fant middelalderkirke i Rendalen.

På dette høydedraget skal resten av middelalderkirka ligge.

Foto: Joar Elgåen / NRK