Synger for Skibladner

170 korsangere fra hele Hedmark synger Skibladner velkommen når den legger til brygge på Atlungstad i dag. Dirigent Inger-Pernille Stramrud har med seg sangere fra Kongsvinger i sør til Tynset i nord og har både Return og Prøysen på repertoaret.

170 sangere fra hele Hedmark tar imot Skibladner når den legger til brygge på Atlungstad i dag.