Sykkelulykke Øyer

  • Ukjent årsak til sykkelulykke

    Et sykkelulykke på Hundersætervegen i Øyer i dag hadde trolig ikke sammenheng med syklingen, men med sykdom. Episoden skjedde like ovenfor bommen på Hundersætervegen. Vegbanen ble stengt en kort periode mens luftambulansen hentet pasienten.