NRK Meny

Sykehuset på Tynset best likt

En undersøkelse blant brukerne av landets sykehus viser at pasientene som ble behandlet ved Sykehuset Innlandet i 2013 var fornøyd med oppholdet. Men samtidig viser en kvalitetsmåling at Sykehuset Innlandet HF har flere forbedringsområder. Sykehuset på Tynset kommer best ut i undersøkelsen blant sykehusene i Sykehuset Innlandet.