NRK Meny
Ett felles akuttsykehus i Innlandet
Foto: NRK

Sykehuset Innlandet

Oppsummert

Spørsmålet om hvordan Sykehuset Innlandet skal være organisert har allerede pågått i mange år. Skal det være ett felles sjukehus for Hedmark og Oppland, ett hovedsjukehus i hvert fylke, eller en annen stuktur?

 • Utvider syketilbud på Otta

  Sykehuset Innlandet anbefaler at det blir opprettet flere nye tilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta. – Det blir flere spesialistpoliklinikker, for både hjerte, kols og diabetes, i tillegg til en ny CT-maskin, sier administrerende direktør for prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet, Geir Kristoffersen.

 • Avgjør sykehusplassering i dag

  Styret for Sykehuset Innlandet tar i dag stilling til hvor det nye sykehuset skal ligge. Forsker Gro Sandkjær Hanssen ved Norsk institutt for by- og regionforskning sier det er et hårreisende forslag å legge sykehuset ved Mjøsbrua.

 • Vil ha to akuttsykehus

  Lillehammer Arbeiderparti mener Innlandet bør ha to akuttsykehus i framtiden, ett i Lillehammer og ett i Elverum. Leder Knut Arne Vassdokken sier sykehus også handler om byutvikling og at nytt sjukehus ved Mjøsbrua vil ha uheldige miljøkonsekvenser.

 • Vedtar sjukehusendringer likevel

  Styret i SI har likevel vedtatt de foreslåtte organisasjonsendringene som ledelsen foreslo, med noen mindre endringer. Det betyr bl.a. at kreftoperasjoner skal samles på Gjøvik i løpet av neste år og flytting av nyfødtintensiven vurderes videre.

Anne Enger om høringsrunde
Fra sykehusmøte på Honne. fra sykehuset på gjøvik FRA RUBRIKKTEKST: Meningene er delte om det er ønskelig med et storsjukehus ved MjøsaI kveld var det folkemøte om temaet på Biri:
Mange har fryktet for framtiden for akutt-tilbudet ved Tynset sykehus.Nå melder Helse- og Omsorgsdepartementet at det fortsatt skal være døgnåpent akuttkirurgi ved sykehuset. - Jeg ble veldig glad for beskjeden, sier Randi Ane Storhaug, tillitsvalgt ved sykehuset.