Ett felles akuttsykehus i Innlandet
Foto: NRK

Sykehuset Innlandet

Oppsummert

Spørsmålet om hvordan Sykehuset Innlandet skal være organisert har allerede pågått i mange år. Skal det være ett felles sjukehus for Hedmark og Oppland, ett hovedsjukehus i hvert fylke, eller en annen stuktur?

 • Flytter sykehusavdelinger

  Styret i Sykehuset Innlandet har i dag blitt enige om å flytte flere avdelinger. Dette gjelder blant annet distriktpsykiatriske avdelinger i Sel og Nord-Aurdal, og Granheim lungesykehus i Gausdal. Det blir også innført ansettelsesstopp, med mulighet for visse unntak.

 • Overforbruk på 500 000 per dag

  Sykehuset Innlandet bruker en halv million kroner mer per dag, enn det har penger til. Det sa administrerende direktør Alice Beate Andersgaard i styremøte i dag. Styret behandler flere omstridte forslag om nedleggelse av flere lokale avdelinger.

  STYREMØTE SYKEHUSET INNLANDET: behandler flere forslag til kutt for å spare penger
  Foto: Dag Kessel / NRK
 • Protesterte mot sjukehuskutt

  Rundt 20 personer fra blant annet Mental Helse i Hedmark, markerte sin motstand mot foreslåtte kutt i Sykehuset Innlandet idag. Det skjedde før styremøte i Sykehuset Innlandet startet i Brumunddal klokka 10.00. Sykehuset Innlandet må spare penger.

  PROTEST SJUKEHUSKUTT; protester mot foreslåtte sjukehuskutt før styremøte i Sykehuset Innlandet
  Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK
 • Omstridt forslag om psykiatri-kutt

  Sykehuset Innlandet foreslår å legge ned en avdeling med sju sengeplasser ved Barne- og Ungdomspsykiatrien på Sanderud, for å spare penger. Foreningen Mental Helse Hedmark reagerer på forslaget og mener det vil bety dårligere tilbud til pasientene.

 • Sykehuskritikk etter selvmord

  Helsetilsynet mener Sykehuset Innlandet brøt spesialisthelsetjenesteloven før jul i fjor,da 14 år gamle Erika Granerud tok livet sitt på lukket avdeling på Sanderud Sykehus.. Helsetilsynet mener hun ikke fikk forsvarlig hjelp. Sykehuset har satt i gang strakstiltak og lagt om rutiner.

Anne Enger om høringsrunde
Fra sykehusmøte på Honne. fra sykehuset på gjøvik FRA RUBRIKKTEKST: Meningene er delte om det er ønskelig med et storsjukehus ved MjøsaI kveld var det folkemøte om temaet på Biri:
Mange har fryktet for framtiden for akutt-tilbudet ved Tynset sykehus.Nå melder Helse- og Omsorgsdepartementet at det fortsatt skal være døgnåpent akuttkirurgi ved sykehuset. - Jeg ble veldig glad for beskjeden, sier Randi Ane Storhaug, tillitsvalgt ved sykehuset.