NRK Meny
Ett felles akuttsykehus i Innlandet
Foto: NRK

Sykehuset Innlandet

Oppsummert

Spørsmålet om hvordan Sykehuset Innlandet skal være organisert har allerede pågått i mange år. Skal det være ett felles sjukehus for Hedmark og Oppland, ett hovedsjukehus i hvert fylke, eller en annen stuktur?

 • Mjøssykehus ikke på planen

  Styreleder Anne Enger i Sykehuset Innlandet frykter at det ikke blir byggestart for Mjøssykehuset før i 2025. I det siste styremøtet til Helse Sør-Øst før sommeren ble ikke saken nevnt, og det er ikke satt av penger i langtidsplanen fram til 2022.

 • Utvider syketilbud på Otta

  Sykehuset Innlandet anbefaler at det blir opprettet flere nye tilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta. – Det blir flere spesialistpoliklinikker, for både hjerte, kols og diabetes, i tillegg til en ny CT-maskin, sier administrerende direktør for prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet, Geir Kristoffersen.

 • Avgjør sykehusplassering i dag

  Styret for Sykehuset Innlandet tar i dag stilling til hvor det nye sykehuset skal ligge. Forsker Gro Sandkjær Hanssen ved Norsk institutt for by- og regionforskning sier det er et hårreisende forslag å legge sykehuset ved Mjøsbrua.

 • Vil ha to akuttsykehus

  Lillehammer Arbeiderparti mener Innlandet bør ha to akuttsykehus i framtiden, ett i Lillehammer og ett i Elverum. Leder Knut Arne Vassdokken sier sykehus også handler om byutvikling og at nytt sjukehus ved Mjøsbrua vil ha uheldige miljøkonsekvenser.

Anne Enger om høringsrunde
Fra sykehusmøte på Honne. fra sykehuset på gjøvik FRA RUBRIKKTEKST: Meningene er delte om det er ønskelig med et storsjukehus ved MjøsaI kveld var det folkemøte om temaet på Biri:
Mange har fryktet for framtiden for akutt-tilbudet ved Tynset sykehus.Nå melder Helse- og Omsorgsdepartementet at det fortsatt skal være døgnåpent akuttkirurgi ved sykehuset. - Jeg ble veldig glad for beskjeden, sier Randi Ane Storhaug, tillitsvalgt ved sykehuset.