NRK Meny
Normal

Sykehusene i Innlandet: Får 8 milliarder hvis de blir enige

Helse Sør-Øst har satt av 8 milliarder kroner til sykehusinvesteringer i Innlandet. Pengene kommer hvis det blir enighet om en ny sykehusstruktur.

Sykehuset Innlandet, avd. Elverum.

KLARE PENGER: Hvis det oppnås enighet om ny sykehusstruktur i Innlandet, kan 8 milliarder renne inn på konto fra 2022. Det opplyste styreleder i Sykehuset Innlandet i dag, Anne Enger.

Foto: Linda Vespestad

Det var styreleder i Sykehuset Innlandet, Anne Enger, som slapp nyheten på et styremøte torsdag formiddag, skriver Oppland Arbeiderblad.

Pengene utbetales tidligst i 2022 så sant Innlandet altså klarer å samle seg om en ny sykehusstruktur.

– Vi er midt i en høringsprosess som er ganske viktig og det er klart at det for oss da å få bekreftet at vi er tiltenkt 8 milliarder med oppstart fra 2022, synes jeg er en veldig viktig nyhet, sier Anne Enger.

Trinnvis utbygging

Anne Enger, styreleder i Sykehuset Innlandet

SLAPP NYHETEN: Styreleder i Sykehuset Innlandet, Anne Enger, kunne slippe nyheten om milliard-tilgangen på dagens styremøte.

Foto: Erlend Moe

Ikke bare har Helse Sør-Øst satt av penger til å bygge et eventuelt nytt hovedsykehus. De har samtidig løst opp i sin strenge prioriteringsrekkefølge når det gjelder sykehusinvesteringer, melder Oppland Arbeiderblad.

Det innebærer at ulike helseforetak nå kan investere samtidig, og ikke en etter en, slik det hittil har vært.

– Hvor viktig er det å bli enige om en god løsning før 2022?

– Det er veldig viktig. Hvis vi ikke greier å bli enige, så er det mer krevende å få både fortgang i prosessen videre og også selvfølgelig å få utløst de midlene som nå er satt av, forteller styrelederen.

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, begynte i jobben som sjef for alle sykehusene i oktober.

I en e-post til NRK sier hun at investeringsmidlene vil komme godt med i det som skal skje de neste årene.

«Uansett hvilken sykehusmodell som velges, trengs det investeringsmidler til Innlandet. Derfor er det veldig viktig at vi prioriteres, og dette gir utsikter til at vi kan få til helt nødvendig utvikling av pasienttilbudet vårt.»

– Tenk helhet!

Sykehuset Innlandet har lagt opp til en bred høring utover våren om hvordan man skal organisere sykehusene i Hedmark og Oppland i fremtiden. I mai skal høringen være ferdig og i løpet av høsten skal man gå igjennom høringsuttalelsene.

Styret vil deretter fatte et vedtak. Helst før nyttår.

– Min utfordring til Innlandet nå er at man bestreber seg på å tenke helhet og at vi fra sykehusets side er enda mer konkrete på hva som kan desentraliseres og hvordan tilbudene kan bygges opp, sier Anne Enger.

Styrelederen tror også at lovnaden om 8 milliarder kroner kan være med å påvirke høringsprosessen i positiv retning.

– Det er en del som har gitt uttrykk for at det ikke er mulig å få til noe her. Det mener jeg med dette er tilbakevist. Vi er i en god prosess og her kan vi se fram til å komme i gang, avslutter Anne Enger.