Sykehusdirektør slutter i protest

Fagdirektør Toril Kolås har sagt opp jobben i Sykehuset Innlandet. Bakgrunnen er sterk uenighet med ledelsen om endringer i sykehustilbudet.

Toril Kolås snakker med jouirnalist, brukerutvalget står i bakgrunnen

Toril Kolås er uenig med ledelsen i Sykehuset Innlandet og har sagt opp jobben.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Toril Kolås er øverste medisinske ansvarlige i Sykehuset Innlandet. Nå har hun sagt opp jobben med øyeblikkelig virkning.

– Jeg har prøvd i løpet av det siste året å komme med løsninger som er faglig gode, men har ikke blitt hørt. Når innstillingen strider mot mitt faglige ståsted er det noe jeg ikke kan stå for. Da må jeg bevare min faglige integritet, sier Kolås.

Hun mener forslagene fra sykehusledelsen svekker pasienttilbudet på sykehusene. Hun er spesielt bekymret for tilbudet til barn- og nyfødt, hjertemedisin og traumer.

– Løsningene er ulogiske på flere områder og jeg kan ikke stille meg bak dem. Det er potensielt negative konsekvenser for store pasientgrupper og disse kan komme raskt.

– Krevende sak

Det har i lang tid vært mye støy rundt spareforslagene som er satt inn på de forskjellige sykehusene i Hedmark og Oppland. I forrige uke kom det sterke reaksjoner fra Lillehammer på at sykehusledelsen vil fjerne gastrokirurgien.

Toril Kolås startet som fagdirektør i 2012 og kom da fra stillingen som avdelingssjef ved Gynekologi- og fødeavdelingen ved Lillehammer sykehus.

Styreleder i Stykehuset Innlandet, Anne Enger, sier til NRK at hun tar til etterretning at Kolås slutter med øyeblikkelig virkning i protest mot sykehusledelsens foreslåtte innsparinger.

– Dette er et utrykk for at saken er krevende for veldig mange. Vi tar dette alvorlig i styret og legger stor vekt på all uroen som har oppstått. Nå ser vi på hvordan vi kan løse utfordringene, både faglig og økonomisk.

Enger mener oppsigelsen også vil virke inn på styrebehandlingen av forslagene fra direktøren i Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree.

Morten Lang-Ree intervjuves av journalist

Morten Lang-Ree beklager at Kolås nå sier opp stillingen sin.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Mange hensyn å ta

Administrerende direktør Morten Lang-Ree synes det er synd at fagdirektøren velger å si opp.

– Jeg beklager at hun har sagt opp stillingen sin, så det er noe jeg må ta til etterretning.

Lang-Ree hevder at ledergruppen har lyttet til innvendingene fra fagpersoner rundt kuttforslagene.

– Det er mange hensyn å ta. På noen områder ligger det føringer og på andre områder styrer vi det meste selv. Noen forslag er økonomisk motiverte, mens andre endringer er faglig motiverte. Det er ulike syn som råder og jeg mener vi har et godt innhold i innstillingen fra ledelsen.

En konstituert fagdirektør kommer på plass i løpet av kort tid.