NRK Meny
Normal

Sykebiler kan bli mobile akuttsykehus i framtida

Mange frykter større avstander skal gå ut over akuttberedskapen hvis det blir et nytt storsykehus i Innlandet. Men moderne sykebiler kan gjøre at større avstander ikke får så stor betydning.

Ambulansesak

Ambulansene kan få en enda viktigere rolle enn i dag hvis det blir et storsykehus i Mjøsregionen.

Foto: Montasje

I dag møter alle de 48 ordførerne i Hedmark og Oppland administrerende direktør i Sykehuset Innlandet Morten Lang-Ree i nok en runde i sjukehusdebatten.

En del av ordførerne liker dårlig at folk får lengre reiseveg hvis det blir ett sentralisert sjukehus for begge fylkene.

Men det er ikke sikkert avstand har så stor betydning hvis bare sykebilen kommer fram i tide. De nye ambulansene har nå så mye utstyr at de allerede nesten er som et minisykehus å regne:

– Ja, jeg føler jo det. Det er det eneste stedet i helsesektoren du har en til en behandling, så pasientene skal få god service i sykebilen, sier Jan Imre i ambulansetjenesten.

Kan bli færre transportoppdrag

I sykebilen Jan Imre og alle andre som jobber i ambulansetjenesten kjører ut med er det nå EKG-maskiner som gjør det mulig å sende informasjon til en kardiolog på sykehus som kan fortelle hvilken behandling de skal starte med. En person som har fått hjerteproblemer i Engerdal kan dermed være nesten ferdig behandla innen sykebilen har kjørt de 14 milene til sykehuset i Elverum.

Da betyr det kanskje ikke så mye om de må kjøre noen ekstra mil til sykehus. Men hvordan ambulansetjenesten skal organiseres hvis lokalsjukehusene på Gjøvik, Lillehammer og Hamar erstattes med ett stort sjukehus ved Mjøsa er ikke klart enda.

– Det vil nødvendigvis bli lengre transportavstander ved en sentralisering, men samtidig så vil det kanskje bli mindre transporter mellom sykehusene. Vi ser også for oss at et sykehus i Innlandet vil behandle pasienter som i dag behandles i Oslo, sier Oddleif Bakken som er ansvarlig for ambulansetjenesten i Hedmark og Oppland.

Han ser heller ikke bort fra at sykehuslegene kan møte sykebilen som er på veg inn i noen tilfeller:

– I tillegg har man mulighet til å overføre data om pasienten inn til sykehuset slik at de kan være med å veilede fra sykehuset eller fra AMK- sentralen, sier han.

– Trenger bedre kompetanse

Hvis ambulansene skal få en viktigere posisjon enn de har i dag, kreves det også mer av ambulansepersonellet.

Oddleif Bakken tror den nye teknologien i sykebilene vil føre til behov for mer utdanning av ambulansepersonell:

– Jeg tror at vi får en annen type utdanning hos ambulansepersonell i fremtida. Kanskje en høyskoleutdanning for å heve kompetansen og spisse den mer mot akuttmedisin og behandling/stabilisering.

Det mener også Pål Anders Mæhlum som er studieleder for paramedicstudiet ved Høgskolen i Lillehammer.

– Ambulansepersonellet må benytte seg av avansert utstyr og trenger også mer spissa akuttmedisinsk kompetanse. I tillegg er det viktig at ambulansepersonell har rett kompetanse i forhold til å samarbeide med andre yrkesgrupper.

Neste år skal det settes i gang et bachelorstudie innen feltet, som er et pilotprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.