Svindlet for 700.000 i morens navn

En kvinne fra Hedmarken er på nytt dømt for å ha svindlet til seg store pengebeløp og varer i moren sitt navn, uten at moren visste noe.

Tinghuset i Hamar

Eidsivating lagmannsrett har dømt en kvinne til fengsel i ett år og seks måneder for å ha bedratt sin mor økonomisk.

Foto: Mette Finborud Børresen

I ankesaken dømte Eidsivating lagmannsretten kvinnen til fengsel i ett år og seks måneder, hvorav seks måneder betinget. Det er fire måneder mindre enn i tingretten.

Kvinnen er funnet skyldig i 24 grove bedragerier, 16 forsøk på grove bedragerier, samt et tilfelle av underslag. Bedrageriene beløper seg til over 700.000 kroner, mens bedrageriforsøkene samlet sett overstiger 1,5 millioner kroner.

Hun tok opp kredittkortlån i moren sitt navn og bestillte varer i moren sitt navn, uten at moren visste noe om det.

I retten sa kvinnen at hun ikke kunne huske å ha gjort alt dette. Hun sa også at hun og moren tok opp noen av lånene sammen. Dette fant retten at beviselig var feil.

Vanskelig situasjon for moren

Richard Røed

Aktor i saken, politiadvokat Richard Røed, er fornøyd med at fornærmede ble trodd i lagmannsretten også.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at lagmannsretten har trodd på fornærmede i saken og dømt kvinnen for svindel. Moren har fått en stor gjeld som følge av denne saken, så nå kan hun kanskje få hjelp til å bli kvitt denne, sier aktor i saken, politiadvokat Richard Røed.

Lagmannsretten har lagt vekt på nettopp dette i sin dom; at bedrageriene er et personlig svik mot moren, og at hun nå lever på et økonomisk eksistensminimum for å dekke krav fra kreditorer. Bedrageriene har utvilsomt vært en medvirkende årsak til de økonomiske problemene og krisen som moren sliter med nå, står det i dommen.

Kjenner ingen lignedne saker

I skjerpende retning er det også lagt vekt på at bedrageriene har rammet svært mange lånegivere og vareleverandører.

Johnny Christian Schill

Kvinnens forsvarer, Johnny Christian Schill har ikke fått snakket med klienten sin om dommen ennå.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Lagmannsretten har ikke funnet noen lignende saker som de kan sammenligne straffenivået med.

Kvinnens forsvarer, advokat Johnny Christian Schill, sier at klienten hans er orientert om dommen, men at det er uklart om hun vil godta den eller forsøke å anke videre.

– Vi konstaterer at hun er frifunnet på et punkt og at straffen i lagmannsretten er noe mildere enn i tingretten, sier Schill.