Sveitsere skal vurdere Åkersvika

– Jeg har aldri før hørt om noen som legger en firefelts motorveg gjennom et naturreservat, sier ornitolog Carl Knoff.

Våtmarksområde Åkersvika
Foto: Torunn Myhre / NRK

– Det er ikke forenelig på noen måte å legge en firefelts motorveg gjennom et naturreservat, og jeg har aldri hørt om at det har blitt gjort tidligere, sier Carl Knoff, leder av Norsk Ornitologisk forening.

Carl Knoff

Carl Knoff håper E6 vil bli lagt utenom fuglereservatet i Åkersvika

Foto: Torunn Myhre / NRK

Knoff er en av dem som studerer fuglelivet i Åkersvika. 220 fuglearter hekker i området, og nå er det opp til miljøverndepartementet å avgjøre hvor nye E6 skal gå. Både Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og lokale politikere ønsker å bygge ned naturreservatet.

Har kalt inn eksperter fra Sveits

– Dette er en sak med veldig mange dilemmaer og ingen enkel avgjørelse, sier statssekeretær i miljøverndepartementet, Heidi Sørensen.

Miljøverndepartementet ønsker nå at begge sider skal få uttale seg før det fattes noen beslutning om E6 traseen gjennom Åkersvika. Nå har de kalt inn miljøeksperter fra Sveits.

(Saken fortsetter under bildet)

Åkersvika

To alternativer: Flere parter ønsker å utvide E6 gjennom Åkersvika der den ligger i dag. Miljøverndepartementets gjennomgang vil nå vise om det blir resultatet, ellerom den nye vegen blir lagt utenom fuglereservatet.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Fugleekspertene kommer fra Ramsar-konvensjonen. De har som mål å bevare våtmarker, og kommer til Åkersvika i januar 2010.

– I en så omstridt sak synes jeg det er all grunn til å få et uavhengig blikk på hvilken løsning som vil være best for fuglelivet i området, sier Sørensen.