SV-Andersen mener dom i Mahamud-saken er urimelig

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen fra Kongsvinger mener man bør ha en foreldelsesfrist i saker der det er usikkerhet om hvor asylsøkere kommer ifra.

Karin Andersen

URIMELIG: – Dommen er urimelig og vi bør ha foreldelsesfrist i slike saker, sier Karin Andersen fra SV.

Foto: Stig Weston / SV

Mandag ble det klart at Mahad Abib Mahamud fra Brumunddal tapte søksmålet mot staten . Han kom til Brumunddal i Ringsaker som 14-åring, men Utlendingsnemnda (UNE) ønsker å utvise ham fordi de hevder at han løy om hvilket land han kommer fra.

I dommen fra Oslo tingrett står det at det er framlagt gode nok bevis på at det er overveiende sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti, slik UNE og UDI har hevdet, og ikke Somalia, slik han selv sier.

– Bør være foreldelsesfrist

Mahad Abid Mahamud etter at dommen falt.

ANKER: Mahad Abid Mahamud er skuffet over dommen og har bestemt seg for å anke.

Foto: Martin Roalsø

Karin Andersen fra SV har vært en av Mahamuds største støttespillere, og hun tar til orde for at bør være foreldelsesfrist i slike saker og at må tas rimelighetsvurderinger.

– Det gjøres det ikke. Det å miste statsborgerskapet er noe av det alvorligste reaksjonen du kan få mot deg. Selv i alvorlige forbrytelser er det ulike rimelighetsvilkår og det må det være på disse sakene også. Det kan ikke fortsette å være sånn at noe bestefaren din gjorde skal ramme deg slik at du mister statsborgerskapet.

Andersen mener at man må ta hensyn til om man var ung, var i en panikksituasjon eller hvor lenge siden det var.

– Alt slik må telle. Det må tas rimelighetshensyn som det gjøres i alle andre saker, sier Andersen.

Skuffet

Mahad Abib Mahamud er skuffet over at han tapte saken og har allerede best seg for å anke.

– Jeg føler jeg ble urettferdig dømt, og trodde tvilen skulle komme tiltalte til gode. I denne saken kom den forvaltningen til gode. Det er veldig tungt å svelge å bli stemplet som en løgner, sier han.

UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes

GRUNDIG: Direktør i UNE, Ingunn-Sofie Aursnes, mener det er en grundig dom.

Foto: NRK

Direktør i UNE, Ingunn-Sofie Aursnes, mener det er en grundig dom og at retten har tatt alle vurderingstemaene inn.

– Avgjørelsen fra tingretten er viktig fordi den støtter utlendingsmyndighetenes praksis, slik den er i dag. Det vil ha betydning for den praksis som vi nå viderefører i samme type saker, sier Aursnes.