NRK Meny

Styrker tømmertransporten

Jernbaneverket skal gjøre tømmertransporten på Røros- og Solørbanen mer effektiv, og investerer i signalanlegg på Vestmo tømmerterminal, som ligger tre kilometer sør for jernbanestasjonen i Elverum. I dag må tømmertogene kjøre fra terminalen og nordover til stasjonen før de kan fortsette sørover. Med signalanlegg kan togene kjøre rett mot Kongsvinger, og spare tid og kostnader.