NRK Meny
Normal

Følg styrets behandling av kvinneklinikk-saken

I løpet av formiddagen blir det klart hva styret i Sykehuset Innlandet mener om kvinneklinikk i Innlandet. Her kan du følge behandlingen av saken direkte fra 08.30.

I dag skal styret i Sykehuset Innlandet blant annet vedta hvor det skal være kvinneklinikk(er) i Hedmark og Oppland. Innstillingen sier at det kun blir i Lillehammer, men det protesterer Hedmark på.

Se direkte fra styremøtet i Sykehuset Innlandet.

Hvor skal en kvinneklinikk i Innlandet ligge? Og skal det være én eller to? Det skal styret i Sykehuset Innlandet bestemme i dag.

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree har i sin innstilling til styret lagt fram en innstilling om én kvinneklinikk, og den skal ligge i Lillehammer. Om styret følger direktørens innstilling gjenstår å se.

Billigst med én klinikk

Debatten om kvinneklinikken har pågått over en lengre tid nå. Hvor skal den ligge fram til et storsykehus er klart?

Morten Lang-Ree

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree ønsker én kvinneklinikk, og den skal ligge på Lillehammer.

Foto: Sykehuset Innlandet

Hedmarkingene ønsker en kvinneklinikk på sykehuset i Elverum som fra før har føde- og barneavdeling.

Opplendingene ønsker en kvinneklinikk på sykehuset i Lillehammer, der de er godt forberedt på å drifte en kvinneklinikk.

Hovedargumentet for bare én kvinneklinikk i Innlandet er at det er for få kritiske fødsler i Innlandet til å ha to klinikker, og at det er best og billigst å samle tilbudet i Lillehammer.

Det var derfor ikke overraskende for mange at sykehusdirektøren vil ha kvinneklinikk nettopp der.

SE VIDEO: Holdt appell for styret i Sykehuset Innlandet:

Torsdag deltok rundt 100 personer i en markering for to kvinneklinikker utenfor Scandic Hotell i Hamar.

Fotograf Knut Røsrud, reporter Anne Kari Løberg

Tar risikofødsler

En kvinneklinikk skal ta seg av risikofødsler og har et bredere tilbud enn de vanlig fødeklinikkene.

Den har også spesialutdannet personell som kan ta seg av akutt-tilfeller, og har gynekologspesialist i aktiv vakt.

Samt nyfødt- og barneavdeling, og et tett samarbeid med andre fagmiljøer som blant annet bløtdelskirurgi.

Dette er en utfordring for sykehusene i Elverum og Hamar. Føde- og barneavdelingen ligger i Elverum, mens bløtdelskirurgien er på Hamar.

Holdt appell for styret

Sykehusdirektøren gikk i sin innstilling inn for at fødeavdelingene i Elverum, og på de andre sykehusene blir som nå. Alle fødsler som ikke er kompliserte skal foregå på de lokale sykehusene.

I sin innstilling vektla Lang-Ree faglige hensyn og påpeker at de om lag 100–150 kvinnene, som hvert år står foran en komplisert fødsel, vil få et bedre tilbud dersom kompetansen samles på ett sted.

Svært mange hedmarkinger har engasjert seg i saken, fordi de mener at tilbudet i Elverum blir svekket om det blir én kvinneklinikk. Torsdag møtte omtrent 100 stykker opp utenfor Scandic på Hamar før styremøte. Her fikk de holdt appell foran styremedlemmene.

I løpet av formiddagen blir det altså klart hva styret vedtar.