Normal

Elverum styrer mot millionunderskudd

Elverum kommune ligger an til å gå med mellom 30 og 50 millioner kroner i underskudd hvert år de neste fire årene. – Ikke bra, sier sjeføkonom i KS.

Penger illustrasjon

TAP: Elverum kommune styrer mot et dundrende budsjettunderskudd i årene som kommer. Ifølge sjeføkonom i KS skyldes kommunenes problemer kraftig svikt i skatteinntektene.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

I kommunens råbudsjett for 2015 til 2018, som legges frem for formannskapet i Elverum onsdag, viser det seg at de går med store underskudd.

Dette er tallene for de neste fire årene:

  • 2015: 29 millioner kroner i budsjettunderskudd
  • 2016: 38 millioner kroner i budsjettunderskudd
  • 2017: 47 millioner kroner i budsjettunderskudd
  • 2018: 38 millioner kroner i budsjettunderskudd

– Det er viktig å huske på at dette er et råbudsjett, noe vi tar på største alvor. Men det er nå vi skal finne ut hvordan vi skal komme ut av dette på en god måte, sier ordfører i Elverum, Erik Hanstad.

Ordfører ikke overrasket

Erik Hanstad

ORDFØRER: Erik Hanstad er godt kjent med kommunens økonomiske situasjon.

Foto: Kurt Johan Sivertsen

Underskuddet utgjør i gjennomsnitt 2,7 prosent av Elverum kommunes totale budsjett på 1,4 milliarder kroner. Høyreordføreren sier han ikke er overrasket over tallene.

– Det er ingen bombe at vi har utfordringer, og det har vi følt på lenge. Som ordfører skulle jeg ønske vi hadde mer penger, men vi må forholde oss til de vi har, sier Hanstad.

Ordføreren forklarer at noe av grunnen til de dårlige tallene er at samhandlingsreformen kommer til å koste kommunen dyrt, de har hatt etterslep på bygningsmasse og har et sykehjem de må gjøre om.

Han forteller at han ikke har noe fasitsvar på hvordan kommunen skal komme frem til et budsjett som er bærekraftig i fremtiden. Råbudsjettet er et ledd i prosessen med å løse utfordringene, opplyser kommunen. Busjettdokumentene skal nå gjennom politiske diskusjoner både i partiene og i kommunestyret. Budsjettet skal endelig vedtas i desember.

Mener tallene er dårlige

SSB

SJEFØKONOM: Per Richard Johansen forteller at Elverum ikke er alene om å gå med underskudd.

Foto: Bendiksby / SCANPIX

Per Richard Johansen, sjeføkonom i KS, mener mange kommuner legger opp til svake budsjetter og forteller at de har fått uventa utfordringer.

– Vi fikk en skattesvikt på to milliarder i kommunesektoren. Dette blir problematisk for mange kommuner, da inntektene blir lavere, sier han.

Sjeføkonomen mener man komme til å oppleve en negativ utvikling i mange kommuner de neste årene.

– Disse tallene er ikke bra, rett og slett, sier Johansen.

Frykter Robek-lista

Ordfører Erik Hanstad sier at kommunen frykter å havne på Robek-lista. Dette er et register for kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse. Konsekvensen blir i så fall at kommunene må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

– Dette er noe vi for all del vil unngå. Hvis vi havner i dette registeret, mister vi handlingsrommet vårt og det skal vi gjøre alt vi kan for å unngå, sier Hanstad.

Dersom kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett eller en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket, eller dersom kommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd, kan fylkesmannen gripe inn.

– Dersom en kommune fyller kriteriene for å havne på Robek-lista, kan dette skje ganske raskt, advarer sjeføkonom Johansen.