Normal

Strid om hyttegjerder

Hytteeiere i Ringebu mener opplevelsen i fjellet blir redusert, fordi de ikke får gjerde inn mer enn 120 kvadratmeter av eiendommene sine.

Strid om hyttegjerder
Foto: Berit Keilen / Scanpix

Hytteeierne ønsker å gjerde inn mer fordi kuer og sauer på beite skiter ned områdene ved hyttene.

Nå har Fylkesmannen i Oppland i et brev fastslått at Ringebu kommune har rett til å nekte hyttefolket større gjerder.

Dermed har hytteforeningen Trabelia Øst Vel i Ringebu ikke nådd frem med klagen sin.

Velforeningen mente de burde få lov til å inngjerde hele 300 kvadratmeter rundt fritidsboligene sine.

Reagerer

En av de berørte hytteeierne, Erik Hersoug, sier til NRK at dette foringer opplevelsen av å være i fjellet for ham og familien på grunn av all møkka fra kuer og sauer som beiter i området:

- Kona liker å plante blomster og barnebarna liker å leke i gresset. Vi har satt opp et lite gjerde rundt vår tomt. Det må vi da ta ned igjen og vi får så vidt beholdt litt ved inngangspartiet. Det gjør selvfølgelig at vår glede ved å bruke hytta om sommeren  blir vesentlig redusert, sier han.