Strid om halmbrenning

Halmbrenning om våren er like omstridt hvert år. I Norge så er det opp til kommunene å forby eller tillate bråtebrenning.

Halmbrenning sør for Eina i Vestre Toten.

Hedmark Bondelag mener bønder har blitt flinkere til å ta hensyn, og pløye halmen ned i jorda.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Det er greit nok med røyken vi ser, men det er også partikler i lufta som er veldig ugunstige for personer med lunge- og hjerteproblematikk. Jeg tenker at det ikke er sunt for dem som har disse problemene, men det er heller ikke sunt for resten av befolkningen, sier Birgitte Vikersveen som er leder i Vestoppland lokallag av Norges Astma- og allergiforbund.

Birgitte Vikersveen

Leder i Vestoppland lokallag av Norges Astma- og allergiforbund, Birgitte Vikersveen, oppfordrer folk til å slutte med bråte og halmbrenning.

Foto: Dag Kessel / NRK

Det er en solid tradisjon i Norge for bråtebrenning og halmbrenning om våren, og det er også en tradisjon at astma- og allergiforbundet oppfordrer folk til å slutte.

Kommuner i Norge praktiserer halmbrenning forskjellig. I Nordre Land er det totalforbud mot halmbrenning. I Søndre Land så er det frivillig, men kommunen oppfordrer til å bruke sunn fornuft og har i tillegg forskrifter de går etter.

Les: – Ta hensyn til andre

Røyken er farligere enn folk tror

– Røyken er én ting. Den ser man og lukter. Et større problem er svevestøvet, og asken som forblir i lufta i ganske lang tid etter at brenningen er gjennomført. Det er ofte svevestøvet som fører til langvarige problemer for astmatikere og allergikere som eksponeres for dette, sier kommuneoverlege i Vestre Toten og Søndre Land, Jens Mørch.

Kommunelegen mener det er uholdbart at det skal være så forskjellig regelverk fra kommune til kommune.

Jens Mørch

Kommuneoverlege i Vestre Toten og Søndre Land, Jens Mørch, mener det er uholdbart at halmbrenning praktiseres ulikt fra kommune til kommune.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Våren for allergikere spesielt, er utfordrende fra før med mye pollen og annet støv som gjerne virvles opp. Når de får denne halmbrenningen i tillegg så blir det en tilleggsbelastning, sier Mørch. Han mener det er dumt at kommunene praktiserer dette ulikt. Han mener det ikke appelerer til respekt for det som helsepersonell forsøker å formidle faglig.

Nødvendig med halmbrenning

Flere bønder mener at det er nødvendig med halmbrenning om våren for å redusere sopp.

– På den ene siden så er det riktig at det å brenne halmen fjerner soppsmitte fra jorda som gjør at plantene blir mindre utsatt for smitte. Men jeg mener at halmen har en ganske stor verdi i å få lov til å være i jorda, med at den påvirker jordstrukturen veldig positivt. Det er flere positive sider ved å ha halmen i jorda enn å brenne den, sier rådgiver Åsmund Langeland i Norsk Landbruksrådgivning Innlandet.

Oppfordrer til å ta hensyn

Bondelaget i Hedmark oppfordrer bønder til å ta hensyn til allmennheten før de går i gang med bråtebrenning.

Erling Aas-Eng

– Jeg opplever at bønder flest er flinke til å ta hensyn, sier fylkesleder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Foto: Hedmark Bondelag

– Det var mye mere brenning av halm før, og jeg opplever at omfanget ikke er så stort lenger. Vi oppfordrer våre bønder til å ta hensyn, og har hatt flere kampanjer på dette tidligere. Mange pløyer ned mesteparten av halmen nå om dagen som en jordforbedring, sier fylkesleder i Hedmark Bondelag Erling Aas-Eng.