NRK Meny
Normal

– Viktig dom for alle i Forsvaret

Forsvaret hadde ikke rett til å si opp en major som er dømt for vold mot sønnene sine, har Høyesterett slått fast. – Viktig dom for alle i Forsvaret, mener Befalets Fellesorganisasjon.

Jens Jahren

BFO-LEDER: Leder i Befalets Fellesorganisasjon, Jens Jahren, er glad for dommen og mener den er viktig for alle ansatte i Forsvaret.

Foto: Befalets Fellesorganisasjon

Mannen i 50-åra fra Hedmarken ble i april 2014 dømt til 90 dagers fengsel for flere tilfeller av vold mot de to sønnene sine. Da hadde han vært suspendert fra stillingen i Forsvaret i halvannet år.

Kort tid etter at dommen kom, ble han avskjediget. Mannen klaget, men vedtaket ble opprettholdt av Forsvarsdepartementet. Departementet viste til at det kreves en særlig høy etisk standard i stillinger i Forsvaret, også utenfor tjenesten.

Majoren gikk så til sak mot Forsvarsdepartementet, og etter tre rettsrunder og tre og et halvt år er det slått fast at oppsigelsen var ugyldig.

Splittet Høyesterett

Spørsmålet Høyesterett har tatt stilling til, er om voldstilfellene han er dømt for, gjør ham uskikket til å jobbe i det norske Forsvaret.

Høyesterett

HØYESTERETT: Forsvaret ønsket å sparke den straffedømte majoren, men oppsigelsen er ugyldig, har Høyesterett nå bestemt.

Foto: NRK

Forsvarsdepartementet mener forholdene han er dømt for viser manglende dømmekraft, sviktende impulskontroll, noe som er uforenlig med den tilliten det kreves av en major.

Majoren, med støtte fra Befalets Fellesorganisasjon, har vist til at han satt i en saksbehandlerstilling og at det ikke kan stilles samme krav som hvis han hadde vært i operativ tjeneste.

Etter å ha vunnet saken i Oslo tingrett, tapt i Borgarting lagmannsrett, har majoren nå fått gjennomslag i Høyesterett.

Høyesterett var splittet, men flertallet slår fast at Forsvaret ikke hadde rett til avskjedige majoren. Forsvars­departementet må betale en erstatning til mannen på i alt 683 000 kroner.

– Viktig for alle i Forsvaret

Befalets Fellesorganisasjon har fulgt saken tett gjennom de tre rettsinstansene.

– Vi er glad for kjennelsen i Høyesterett. Hvis lagmannsrettens avgjørelse hadde blitt stående, hadde det fått store konsekvenser for militære på alle nivå, sier BFO-leder Jens Jahren.

Han mener et motsatt utfall i saken ville betydd at alle militære stillinger ville blitt regnet som «særlig betrodde».

– Det han er dømt for er alvorlig, men det har skjedd på utsiden av tjeneste. Han har hatt en lang karriere i Forsvaret og har hatt godt skussmål i tjenesten, sier Jahren.