Størst medlemsvekst i DNT

2016 er året med størst medlemsvekst i Den Norske Turistforening på 148 år. DNT har nå over 290.000 medlemmer, og godt over 20.540 av disse har kommet til i løpet av året. Mange av disse befinner seg i aldersgruppa 13–26 år.