NRK Meny
Normal

Storhamar håndball må ned i 1. divisjon

Forbundsstyret har behandlet Storhamars søknad om eliteserielisens for kommende sesong. Resultatet er at håndballklubben ikke fikk tildelt ny lisens

Storhamar håndball

Storhamar håndball får ikke fortsette i toppserien.

Foto: Knut Sveen / NRK

– Personlig synes jeg Forbundet er veldig sternge, sier styreleder Øystein Holtet i Storhamar. Han er skuffet over at Forbundet ikke har tatt hensyn til argumentene klubben kom med for fornyet lisens.

Med det laget vi har nå, rykker vi rett opp igjen,

Øystein Holtet, styreleder i Storhamar

De øvrige 23 klubbene i eliteserien har alle fått tildelt eliteserielisens for sesongen 2015-16, og bare søknaden fra Storhamar gjensto for Forbundsstyret å behandle.

– Dette var en svært kjedelig sak for Forbundsstyret, men dagens konklusjon er i tråd med det regelverket vi har. Derfor må Storhamar ned i 1. divisjon fra høsten av, sier generalsekretær Erik Langerud.

Dårlig økonomi

Storhamar hadde i fjor et underskudd på 1,3 millioner kroner, og har en negativ egenkapital på 3 millioner kroner.

Klubben har ikke lenger daglig leder for å spare penger. Den nye styrelederen Øystein Holtet har forsøkt å få kon troll over økonomien.

Øystein Holtet

OPP IGJEN: Dersom Storhamar beholder laget de har nå, rykker de rett opp igjen, mener styreleder Øystein Holtet

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Vi foretok en gjeldssanering rett før nyåret. Og vi mente at Forbundet kunne ha sett på hele Storhamars økonomi en siste gang. Det at vi delte klubben i bredde og elite i 2014 gjorde at vi rykkt ned i 1. divisjon.

Men Forbundet ville ikke godta at breddepenger ble regnet som elitepenger?

– Nei.

Må ned i 1. divisjon

Forbundet har hatt flere møter med Storhamar der klubben har lagt frem sine synspunkter på søknaden.

«Forbundsstyret har gjennomgått all dokumentasjon fra Storhamar, men måtte konkludere med at det ikke er grunnlag for å innvilge lisens til Hamar-klubben for kommende sesong. Nøkkeltallene som er lagt til grunn for behandlingen, viser med all tydelighet at det eneste mulige vedtaket var å degradere klubben til 1. divisjon» skriver Forbundet i en pressemeldibng.

Storhamar kan be om ny behandling av Forbundstyret innen 14 dager.

– Det forutsetter at vi kommer med helt nye argumenter. Vi skal gå gjennom saken. Men jeg kan ikke se at vi finner på noe som kan endre dette, sier Holtet.

NHF vil kontakte Rælingen for å starte en prosess for å vurdere om klubben har mulighet til å overta den ledige plassen i eliteserien gitt at at vedtaket blir stående.

Gjør det det, vil Storhamar rett opp igjen.

Med det laget vi har nå, rykker vi rett opp igjen, sier Holtet.