Store prisforskjeller på SFO

Det er store prisforskjeller i skolefritidsordningen i Hedmark og Oppland. I Etnedal koster full plass på SFO 2640 kroner, mens i Lesja koster det bare 862 kroner.

SFO Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Foto: Scanpix

I Hedmark og Oppland er det drøyt 9000 barn som går på skolefritidsordningen, og prisen for disse er høyst varierende.

I kommunene med det dyreste tilbudet må foreldrene betale omtrent like mye som for en barnehageplass, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå for 2011.

– Bakgrunnen er så ulik for SFO og barnehagesats. Barnehagene finansieres i stor grad over det kommunale budsjettet, i tillegg til foreldrebetalinga. SFO finansieres etter selvkostprinsippet, sier Olaug Jeksrud, som er oppvekstsjef i Sør-Odal kommune.

Ulik kommuneøkonomi

Jeksruds kommune ligger på den øvere delen av lista over kommuner som tar seg mest betalt for SFO-tilbudet. De som betaler minst betaler bare en tredjedel, sammenlignet med de som har det dyreste SFO-tilbudet.

– Dette er ikke regulert på noe overordnet nivå. Kommunene har ulik økonomi og ulike utgangspunkt. Det må i så fall bli et overordnet prinsipp som trer inn, hvis man skal få det til å se annerledes ut, sier Jeksrud.

Etnedal, Øystre Slidre, Lillehammer og Søndre Land topper lista over de dyreste kommunene når det gjelder full plass. Men de aller fleste barna har halv plass, og da er det Elverum, Nord-Odal, Åsnes og Stange som topper lista. Men heller ikke i Etnedal betaler brukerne for det tilbudet de faktisk får, sier oppvekstsjef Mads Wangensten.

– I forskriftene skal SFO drives på selvkost, men i praksis skjer ikke det. Kommunen bidrar med en del midler for å drive SFO, sier Wangensten.

Ubevisst lavt

Tall fra SSB i 2011 viser at en full plass i Etnedal koster 2640 kroner, mens i Lesja koster det bare 862 kroner.

– Det har bakgrunn i at det ikke er blitt justert på mange år, så det er ikke bevisst. Men nå skal prisene opp til politisk behandling i høst, så det vil trolig få konsekvenser neste høst, sier Elin Riise Nilsen i Lesja kommune.

Innholdet i SFO-tilbudet er ganske likt fra kommune til kommune, men enkelte kommuner har mat med i prisen, og noen har bedre søskenmoderasjon enn andre.

I Hedmark går 59 prosent av barna fra 1. til 4. klasse på SFO, det samme tallet for Oppland er 52 prosent. Blant de billigste kommunene på SFO finner vi blant annet Lesja, Sør-Fron, Engerdal, Dovre og Vestre Slidre.