Store forsinkelser for NSB-reisende

Solslyngen som stenger Dovrebanen mellom Hamar og Moelv har skapt store problemer for NSB og forsinkelser for de reisende . Det er ikke mulig å få tak i busser fordi NSB bruker alle tilgjengelige busser på en annen strekning sør for Hamar. Derfor skysses nå reisende i maxitaxier og vanlige taxier. NSB ber også folk som kan, om å skaffe seg alternativ transport.