NRK Meny
Normal

Unikt helsebygg åpnes snart i Valdres

Valdres lokalmedisinske senter er landets eneste offentlige helsebygg eid av en hel region. I februar inntar de første pasientene bygget, som skal bedre helsetilbudet til alle innbyggerne i Valdres.

Valdres lokalmedisinske senter

16. januar skal det lokalmedisinske senteret på Fagernes åpnes.

– Alle kommunene føler et eierskap til dette bygget, og det gjør at alle er mer intreressert i hva som skal inn i bygget og hvordan det skal organiseres, sier kommunalsjef i Nord-Aurdal Jorun Ødegård Bjerke.

Alle de seks valdreskommunene eier Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) sammen, og det er helt unikt, ifølge Ødegård Bjerke. Ingen andre regioner i landet eier et helsebygg sammen, dermed er Valdres først ute med et slikt samarbeid.

– Dette eierskapet har vært et viktig bidrag til at prosessen har vært såpass smertefri, sier hun.

I 2012 opprettet kommunene et eiendomsselskap som eier bygget. Bygget leies ut i sin helhet til regionen, Sykehuset Innlandet, Nord-Aurdal kommune og Oppland fylkeskommune. De seks kommunene har en samlet egenkapital i eiendomsselskapet på 20 millioner kroner. Den totale prislappen på bygget er på 335 millioner kroner.

Toril Naustdal (f.v.), Eirunn Bjørkheim og Jorun Ødegård Bjerke ser frem til å ta bygget i bruk.

Toril Naustdal (f.v.), Eirunn Bjørkheim og Jorun Ødegård Bjerke ser frem til å ta bygget i bruk.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Mange tjenester

VLMS skal romme en rekke helsetjenester. Blant annet skal en intermediæravdeling med 12 kommunale akutte døgnplasser opprettes. Også legevakt, jordmortjeneste, dialyse, røntgen og spesialistpoliklinikk skal inn i bygget.

– Intermediæravdelingen vil være på et høyere nivå enn det den enkelte kommune har i dag. Vi har både høyere kompetanse og bedre utstyr slik at vi kan behandle flere på en bedre måte, sier Toril Naustdal som er virksomhetsleder for VLMS.

I tillegg til de felles tjenestene for alle innbyggerne i Valdres vil Nord-Aurdal kommune flytte store deler av sitt helsetilbud inn i bygget. Kommunen vil ha 20 omsorgsboliger med heldøgnsbemanning og 30 institusjonsplasser i senteret.

Et eget produksjonskjøkken og kantine vil opprettes, samt at ergo- og fysioterapi, kommunalt hjelpemiddellager og hjemmetjenesten skal på plass. Oppland fylkeskommune skal leie deler av bygget til tannklinikk.

Nord-Aurdal kommune vil begynne flyttingen av sine tjenester til senteret i februar neste år. Intermediæravdelingen skulle etter planen starte 1. april, men det kan bli utsatt til siste halvdel av 2015.

Prosjektdirektør i Helsedepartementet, Tor Åm, er imponert over samarbeidet mellom kommunene i Valdr

Prosjektdirektør i Helsedepartementet, Tor Åm, er imponert over samarbeidet mellom kommunene i Valdres og spesialisthelsetjenesten.

Foto: GEIR OTTO JOHANSEN / StOlavs

Spennende samarbeid

– Det er veldig spennende at kommunene har gått sammen om dette, og jeg opplever prosjektet som svært ambisiøst med et flott nytt bygg, sier prosjektdirektør i Helsedepartementet Tor Åm.

Han er imponert over arbeidet som er lagt ned i Valdres, og fremhever det gode samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene som en fordel.

– Det har vært jobbet veldig godt gjennom mange år for å bygge opp et godt forhold til spesialisthelsetjenesten med mange gode lokale tilbud derfra, så det er summen av dette som jeg synes er veldig spennende, sier Åm.

Valdresregionen har i mange år hatt et nært samarbeid med spesialistene i Sykehuset Innlandet, og dette videreføres i det nye senteret.

Møte framtidas utfordringer

VLMS opprettes som en konsekvens av samhandlingseformen som ble lansert i 2009 og iverksatt i 2012. Med denne reformen har norske kommuner fått et større ansvar for forebygging, behandling og oppfølging av pasienter.

– Andelen eldre øker og andelen arbeidsdyktige faller, derfor har vi en stor utfordring i vente. For å dempe presset mot helsevesenet og utnytte ressursene bedre har vi blant annet etablert lokalmedisinske sentre, sier Åm.

I dag finnes det over 20 slike sentre rundt om i landet, og flere er på trappene. Åm mener det er en stor fordel for landets innbyggere at de får slike helsetjenester i nærheten av der de bor.

– Disse lokale tilbudene blir oppfattet som trygge og gode, og som et stort pluss for befolkninga som slipper å reise langt for å få et godt tilbud, påpeker han.

Rune Skjælaaen

– Pasientene opplever at lokalmedisinske sentre er en effektiv og god måte å få en undersøkelse i spesialisthelsetjenesten på, sier Rune J. Skjælaaen leder i arbeidsutvalget for landets Pasient- og brukerombud.

Foto: Renold Tennysen Christopher

Pasientombudet er positive

– Det vi ser er at lokalmedisinske sentre er veldig bra i den forstand at spesialistene kommer ut i distriktene i stedet for at folk må reise inn til et sykehus og et langt større system. Pasientene opplever at lokalmedisinske sentre er en effektiv og god måte å få en undersøkelse i spesialisthelsetjenesten på, sier Rune J. Skjælaaen leder i arbeidsutvalget for landets Pasient- og brukerombud.

Det er minimalt med klager til Pasient- og brukerombudet fra pasienter ved landets lokalmedisinske sentre. Skjælaaen tar dette som et tegn på at brukerne er fornøyde med dette helsetilbudet.

– For det første så møter de et mindre byråkratisk system som er mer oversiktilig, og som ligger nærmere hjemme for de fleste som kommer dit. De møter spisskompetansen som de ellers ville møtt på sykehuset. Ved mange lokalmedisinske sentre er også kommunehelsetjenesten lokalisert i samme bygg slik at en har mulighet for å samhandle på en god måte. Det ligger i hvertfall tilrette for det, sier han.

Stor arbeidsplass

– Det vil være over 100 årsverk knyttet til Valdres lokalmedisinske senter, dermed får vi et stort kompetansesenter. Det vil bli lettere å se alle tjenestene i sammenheng, slik at vi kan gi pasientene en bedre behandling, sier Eirunn Bjørkheim som er virksomhetsleder for omsorg og rehabilitering i Nord-Aurdal kommune.

Hun mener kvaliteten på tjenestene vil bli bedre for pasientene, samtidig som arbeidshverdagen vil bli lettere for de ansatte når de kan benytte seg av moderne utstyr i et nytt bygg.

– Det er tilrettelagt for flere hjelpemidler som gjør at hverdagen for de ansatte vil bli lettere. Vi vil få færre belastningesskader, og det er gjort mye med tanke på forebygging for personalet, sier Bjørkheim.

16. januar kommer helseministeren til Valdres for å åpne bygget.

Valdres lokalmedisinske senter tar form.

Valdres lokalmedisinske senter er 10200 kvadratmeter stort og skal romme en rekke helsetjenester for innbyggerne i Valdres.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK