Må kunne dokumentere god dyrevelferd

Fra nå av må sirkus dokumentere at elefantene har det bra før de får lov å slå opp teltet i Lillehammer og Fredrikstad. Dyrevernere tror vedtaket betyr starten på slutten for å vise frem eksotiske dyr på norske sirkus.

Sirkuselefant

Slike syn kan det bli mindre av i Norge fremover. Et nytt regelverk, innført i blant annet Lillehammer, gjør at det kan bli svært vanskelig for sirkus med elefanter å etablere seg.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Diskusjonen om sirkuselefantenes ve og vel har pågått i mange år, og fra flere hold har sirkus fått kritikk for ikke å sette nok fokus på dyrevelferden.

Nå kan det bli vanskelig for sirkus å ha med elefanter når de skal på rundtur i Norge.

Som første kommuner i landet vil Lillehammer og Fredrikstad kreve at sirkus skal dokumentere god dyrevelferd før de får leie plass til å sette opp sirkusteltet av kommunen. Kommunestyrene i begge byer gjorde vedtak om dette i forrige uke.

Dyrevernerne jubler

I saksframlegget til kommunestyret i Lillehammer skriver forslagsstillerne, Miljøpartiet og Rødt, at kommunen må ta klar avstand til misbruk av dyr i sirkus og andre steder ved å nekte utleie ut eiendommer eller bygg til aktører som ikke har tilfredsstillende dyrevelferd.

Siri Martinsen

Siri Martinsen smiler bredt over det nye sirkus-vedtaket.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Vedtaket får dyrevernerne til å juble.

– Enhver som har sett elefanter i det fri kan se med et halvt øye at det ikke er naturlig adferd for elefanter å stå med forbeina på en krakk og vifte med snabelen, sier Siri Martinsen, leder i dyrevernorganisasjonen Noah.

Noah mener at hvis kravet til dyrevelferd følges opp, vil det bli umulig for sirkus med elefanter å leie kommunal grunn.

– Mattilsynet har gitt en klar uttalelse om at god dyrevelferd for elefanter i sirkus er umulig. Dermed har man bare en ting å gjøre, og det er å avslå fremvisning av elefanter i disse kommunene, sier Martinsen.

Sirkus Arnardo

Sirkus Arnardo kan få store problemer med å vise frem eksotiske dyr etter det nye vedtaket.

Foto: Stig jaarvik

– Følger kravene

Mattilsynet bekrefter at de mener det ikke er forsvarlig å bruke indiske elefanter i sirkus.

–Det er ut fra en totalvurdering av elefantenes liv, fra de blir fanget og temmet i India og gjennom treningen, transporten og reisevirksomheten de blir utsatt for. Dette er unaturlig for en slik dyreart, sier seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud.

Eier av Sirkus Arnardo, Are Arnardo, vil ikke kommentere denne saken. På nettsiden deres står det at ingen dyr blir opplært til å gjøre unaturlige ting. Tidligere har sirkuset også sagt at de følger minimumskravene om å ha minst 200 kvadratmeter areal for elefanter.

Vil ha totalforbud

Noah ser vedtakene i Lillehammer og Fredrikstad som et skritt i retning av et totalforbud mot eksotiske dyr på sirkus. For selv om Landbruksdepartementet og den nye statsråden ikke har tatt stilling til saken ennå, mener hun sirkusene vil merke motviljen hvis den ene kommunen etter den andre nekter å leie ut arealer.

– Nå foreligger det et nasjonalt forbud mot elefanter og andre eksotiske dyr i England og en rekke andre europeiske land. Lokale forbud er flott for å skynde på departementet og vise at folk og politikere ute i landet bryr seg om elefantenes velferd, sier Siri Martinsen.

Hva synes du om et slikt forbud? Diskuter under!