NRK Meny
Normal

Landbruk foran rovdyr

Rovdyrpolitikk er viktig for Kystpartiets mann i Oppland. Landbruksinteresser må veie tyngst, mener Stig Arild Volehaugen.

Stig Arild Volehaugen
Foto: Privat

Lokale spørsmål:

1. Hvilke sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- Rovdyrpolitikken. Landbruksintresser må prioriteres foran hensynet til rovdyr.

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

For privat eierskap

- Beholde lokalt privat eierskap med eiere som er interessert i egne lokalsamfunn.

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Nei.

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- Utbedring av veinettet.

5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

- Det samme som i sprm 2. Samt sikre at folket fortsatt føler tilhørighet til bygda si, ved at det er barrnehage, skole og sosialt på fritida for barn i bygdene.

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

Trygge rammer

- Det avgjørende for meg var å verne famillien, lokalsamfunnet og nasjonen som de viktigste rammer for enkeltmenneskets trygghet.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Helsepolitikken, med en verdig syketransport. Operative smerteenheter på alle sykehus. At vanlig tannbehandling skal fases inn under Folketrygdens ansvarsområde.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At også jeg vil bli hørt.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Det har jeg ikke tatt noen stilling til.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Det har jeg ikke tatt noen stilling til.

Listetopper i Oppland