Sterke reaksjoner på Tynset og Kongsvinger

– Jeg blir helt matt over forslaget fra arbeidsgruppa i Sykehuset Innlandet. Tynset sykehus kan ikke lenger kalles et ordentlig sykehus hvis dette blir vedtatt, sier ordfører Bersvend Salbu. Både Tynset og Kongsvinger kan miste akuttkirurgien.

Bersvend Salbu

Det var en oppgitt ordfører på Tynset som NRK møtte etter at forslaget til sykehusorganisering ble lagt fram i dag.

Foto: Odd-Ragnar Lund / NRK

Arbeidsgruppa som har sett på hvordan Sykehuset Innlandet skal organisere sine tilbud innenfor somatikk de nærmeste 10 årene la i dag fram sitt forslag. Den foreslår å samle de tyngste akuttfunksjonene på ett av sykehusene i hvert fylke.

For Tynset og Kongsvinger betyr det blant annet at de mister akuttkirurgien, men skal fortsatt ha medisinsk akuttavdeling og dagkirurgi.

Tynsetordføreren er oppgitt over forslaget.

– Dette er merkelig. I to tidligere utredninger er det konkludert med at Tynset skal ha et helhetlig tilbud i fjellregionen og være akuttsykehus. Når det nå foreslås å kutte akuttkirurgien, akuttortopedien og elektiv ortopedi, da kuttes grunnlaget for sykehuset, sier Bersvend Salbu (SV).

– Legg forslaget i skuffen

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet har lagt som føring at alle de seks sykehusene i Innlandet skulle bestå som akuttsykehus. Salbu mener sykehuset på Tynset ikke lenger kan regnes som et akuttsykehus hvis forslaget blir vedtatt, selv om de får beholde medisinsk akuttavdeling.

Sykehuset Innlandet pressekonferanse

Forslaget fra arbeidsgruppa ble presentert i Brumunddal fredag ettermiddag.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Det vil gå minst et år før forslaget skal vedtas av styret i Sykehuset Innlandet, og før det skal lages flere utredninger om blant annet de økonomiske konsekvensene. Det skal også ses på hva som er mulig med den bygningsmassen som finnes i dag. Salbu har et klart budskapet til styret i Sykehuset Innlandet:

– De må manne seg opp og legge forslaget i skuffen. Sykehusene trenger ro og fred til å drive omstilling og til å gi gode tjenester.

Frykter framtida for Kongsvinger sykehus

Også ordføreren i Kongsvinger reagerer på forslaget. Øystein Østgaard frykter at all kirurgi vil forsvinne fra sykehuset i Kongsvinger.

– De sier at vi skal få beholde dagkirurgien, men det blir så magert og lite at jeg frykter at all kirurgi blir borte. Da er konsekvensen at fagfolk forsvinner og tilbudet blir enda dårligere, sier Østgaard

Men sykehusene er i stor utvikling. Er det ikke nødvendig å gjøre endringer for at kvaliteten på sykehusene fortsatt skal være god?

– Jo, men en del av kvaliteten er tilgjengelighet og avstander. Slik teknologien er i dag er det ikke nødvendig å samle alle på ett sted. Derfor kan man opprettholde miljøer, selv om de ikke er store, på andre sykehus enn et sentralsykehus.

Er det ikke en fare for at alle sitter på sin tue og at det ikke blir en framtidsrettet sykehusstruktur i Innlandet?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er korte avstander og fagfolkene vil være interessert i å være en del av et større miljø selv om de ikke til daglig omgås.