Stengt etter ulykke

Fylkesvei 36 er stengt ved Sanner Hotell i Gran kommune på Ringdalslinna på grunn av en ulykke. Omkjøring via fylkesvei 39 Hilden eller fylkesvei 14 om Vøyen, ifølge Vegtrafikksentralen.