Varsler søksmål mot barnevernet

– Barnevernets behandling av saken er kritikkverdig. Det sier bistandsadvokat Marianne Stein, som har sendt varsel om søksmål til barnevernet i Gjøvik.

Marianne Stein

Bistandsadvokat Marianne Stein mener barnevernstjenesten i Gjøvik har utvist uaktsomhet i tjenesten i forbindelse med saken.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

I forrige uke ble en mann i slutten av 40-årene fra Vestoppland dømt til 10 års forvaring, med en minstetid på sju år, for gjentatte seksuelle overgrep og vold mot sine to barn.

Marianne Stein var bistandsadvokat i saken og talte barnas sak i retten.

– I forberedelsene til saken kom det fram en rekke opplysninger som gir grunnlag for å kreve erstatning og oppreisning på vegne av begge barna, slik jeg vurderer det, sier hun til NRK.

– Grovt uaktsomt

Marianne har nå sendt et brev til barnevernstjenesten i Gjøvik, hvor hun ber om svar på det hun mener er uaktsomhet i tjenesten.

– Kravene er begrunnet i grov uaktsomhet fra barnevernstjenestens side. Dels fordi de ikke grep inn i barnas oppvekst, hvor det forelå bekymringsmeldinger helt tilbake til 2001. Og dels det faktum at det har vært gjennomført samvær uten tilsyn etter at barnevernet overtok omsorgen for barna. I den perioden ble det begått nye overgrep.

– Voldtok under samvær

Barnas far sto tiltalt for grove overgrep mot sine egne barn over en periode på fem år, og overgrepene skal ha startet i 2005 da barna var under 10 år. Sønnen beskrev at de siste overgrepene skjedde da han var under barnevernets kontroll og plassert i fosterhjem.

Mannen er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ved to anledninger tidligere, i 2001 og 2010.

Mannen ble i forrige uke blant annet dømt for tre voldtekter av sønnen, som skjedde på en skysstasjon da de to hadde samvær uten tilsyn fra barnevernet. Faren skal ha låst opp døra ved hjelp av en krone eller noe lignende.

Den fornærmede forklarte i avhør at han ble truet med å bli dyttet foran toget hvis han ikke tok av seg buksa. Stein reagerer på at gutten møtte faren uten noen form for tilsyn.

– Slik jeg vurderer det, er forsømmelsene som er gjort i denne saken av alvorlig art.

– Vurderes i samråd med advokat

Bistandsadvokaten ønsker en kommunikasjon i saken, men legger ikke skjul på at det er mulig at saken får etterspill.

– Jeg har invitert til en dialog og håper at vi skal kunne komme i gang med det, men venter på en tilbakemelding fra kommunen. Samtidig har jeg varslet at et søksmål vurderes.

Leder for barnevernstjenesten i Gjøvik kommune, Wenche Holm, bekrefter at det er varslet et søksmål i saken og at denne vil bli vurdert i samråd med advokat etter ferien. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.