Statsadvokaten ber om 12 års fengsel med forvaring for mordbranntiltalt

KONGSVINGER (NRK): Statsadvokaten ber om 12 års fengsel med forvaring for mannen i 60-årene som er tiltalt for å ha tent på åtte branner et leilighetskompleks i Kongsvinger i fjor.

Iren Johnsen Dahl, statsadvokat

PÅSTAND OM FORVARING: Statsadvokat Iren Johnsen Dahl mener at alvorligheten av ildspåsettelse og fare for gjentagelse bør gi en fengselsstraff med forvaring for mannen som er tiltalt etter mordbrannparagrafen etter flere branner i Kongsvinger i fjor.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Mannen i 60-årene har hele tiden nektet for å ha noe med brannene å gjøre. Han mener dette er et komplott som er iscenesatt av gårdeieren og flere navngitte naboer for å få ham vekk fra området.

Mannens forsvarer Svein Holden ba i dag retten om å frifinnelse for hans klient eller at han dømmes på mildest mulig måte.

– Tente på i hevn

Statsadvokat Iren Johnsen Dahl mener at brannene bærer preg av å være en planlagt straff mot personer mannen selv mente han hadde en konflikt med. Aktor mener det er motivet for at den tiltalte mannen skal ha tent på brannene.

Johnsen Dahl la i Glåmdal tingrett vekt på at det er tekniske bevis som knytter tiltalte til tre av brannene og at flere av de andre brannene var påtent på lignende måte.

Mannen er i tre av de åtte tilfellene tiltalt etter mordbrannparagrafen.

– Det er åpenbart at et voksent menneske må forstå at brannene kunne få alvorlige konsekvenser, hvis de ikke ble oppdaget og slukket i tide. Det var barn og folk som hadde problemer med å bevege seg i leilighetskomplekset som ble påtent, og to av brannene ble påtent på natten, sier Johnsen Dahl.

Aktor la også ned en påstand om forvaring i 12 år med en minstetid på åtte år.

– Ildspåsettelse er alvorlig og brannene i boligkomplekset er gjort flere ganger over lang tid. De sakkyndige som har vurdert mannen har også sagt at det er fare for gjentagelse, selv etter lang tids soning, sier Johnsen Dahl.

Forsvarer mener det mangler bevis

Forsvarer Svein Holden sier at hans klient mener det hele er et komplott og at bevisene er plantet. Holden mener manglende bevis ved flere av brannene eventuelt bør føre til at mannen i 60-årene ikke dømmes for alle brannene.

Svein Holden, forsvarer

BØR FRIFINNES: Mannens forsvarer Svein Holdenviser mener at mannen bør frifinnes eller eventuelt dømmes på mildest mulig måte.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– I retten har vi dessuten fått se en «kuvending» fra brannteknikeren som sier at en av brannene var i ferd med å slukke av seg selv. I dette aktuelle tilfellet står min klient tiltalt etter mordbrannparagrafen. Dette er etter min mening ingen potensiell mordbrann, men som et skadeverk å regne, sier Holden.

Forsvareren mener heller ikke at det foreligger stor nok sjanse for gjentagelse til at tiltalte kan få en forvaringsdom.

– Dessuten er han i slutten av 60-årene og slik sett er det liten sjanse for at han kommer til å være i stand til å gjøre noe lignende igjen etter å ha sluppet ut etter en lang fengselsdom.

– Ingen formildende omstendigheter

Johnsen Dahl ser ingen formildende omstendigheter som kan gjøre straffen mildere, fordi han hele tiden nekter for å ha noe med brannene å gjøre.

– Derimot legger han skylden på andre. Han mener at det er et komplott som er iscenesatt av andre, sier Johnsen Dahl.

Mannen er også tiltalt for for grovt skadeverk, trusler, plagsom opptreden og falsk anmeldelse. Mannen nekter for å ha gjort noe av det han er tiltalt for. Han mener han er utsatt av et komplott og at det er gårdeieren og noen navngitte naboer som står bak konspirasjonen for å få ham vekk fra området.

Leilighetskompleks i Amundvegen i Kongsvinger

FLERE BRANNER: I løpet av rundt ni måneder brant det åtte ganger i og i nærheten av en leilighetskompleg

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Strafferettslig tilregnelig

Mannen i 60-årene har sittet varetektsfengslet siden begynnelsen av desember da han ble pågrepet.

De sakkyndige som har vurdert mannens psykiske og mentale helse og mener han er strafferettslig tilregnelig.

Psykiater Michael Setsaas og psykolog Jim Aage Nøttestad som har vurdert mannen, sier at de var i tvil og har undersøkt ham nøye over en lengre periode enn vanlig.

Dom i saken vil være klar torsdag 8. oktober.