NRK Meny
Normal

Staten må betale Haslemoen en million kroner etter brann

Haslemoen AS saksøkte staten, fordi de mente at de som leietager sto ansvarlig for skadene etter brannen ved asylmottaket i 2012.

Haslemoen i brann

BRANNERSTATNING: Staten må betale Haslemoen AS en million kroner etter brannen ved asylmottaket i 2012. Haslemoen fremmet opprinnelig et krav om fem millioner kroner.

Foto: Dag Bjørndahl

Staten er i Oslo tingrett dømt til å betale Haslemoen AS en erstatning på litt over én million kroner.

Haslemoen AS saksøkte staten, ved Justis- og beredskapsdepartementet, fordi de mente at de som leietager var ansvarlig for skader etter en brann ved asylmottaket i mars 2012.

Brannen brøt ut i kaserne 13 ved leiren, og bygningen ble påført store skader.

Les også:

Krevde fem millioner kroner

Haslemoen AS eier den tidligere militærleiren på Haslemoen i Solør. Haslemoen leier ut deler av leiren til Utlendingsdirektoratet som benytter leiren som transittmottak for asylsøkere. Leieavtalen ble inngått i mai 2008.

Haslemoen krevde et erstatningsbeløp på fem millioner kroner, som de mener utgjorde kostnadene som ikke ble dekket av forsikringen i forbindelse med brannen. De mente leietakeren var erstatningsansvarlig for all skade etter brannen, og at grunnlaget lå i det følgende punkt i avtalen:

«Ansvaret omfatter tap av inntekter, kostander til utbedring av skader på leieobjektet, de leide lokalene og andre deler av eiendommen».

(artikkelen fortsetter under bildet)

Oslo tingrett, rettsbygningen

TINGRETTEN: Det var her i Oslo tingrett at dommen ble avsagt i erstatningssaken etter brannen ved asylmottaket i 2012.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fant ikke grunnlag

Retten fant imidlertid ikke grunnlag for at staten må betale hele beløpet. Et av punktene som retten ikke gir grunnlag for tilbakebetaling er utgifter til advokat, revisor og forsikringsmegler.

«Etter rettens vurdering kan ikke kostnadene knyttes til utbedring av skader på leieobjektet, de leide lokalene og andre deler av eiendommen», står det i dommen fra tingretten.

Retten kom frem til at UDI er forpliktet til å betale Haslemoen cirka 230.000 kroner i brannerstatning, samt 830.000 kroner for utestående husleie i perioden etter brannen.

Haslemoen er på sin side dømt til å betale tilbake for mye innbetalte strømutgifter til staten.