Sprengstoff i veien

  • Trolig sprengstoff fra krigen

    Sprengstoffet som er funnet under vegarbeider på fylkesveg 34 ved Horn, stammer trolig fra andre verdenskrig. Det skriver avisa Hadeland. Vegen er nå stengt, området evakuert og eksperter fra Forsvaret på vei.

  • Veg stengt etter dynamittfunn

    Det er funnet dynamitt i bærelaget på fylkesveg 34 ved Horn ved Randsfjorden. Det var en entreprenør som driver vegarbeid på stedet som fant dynamitten. Vegen er stengt og omkjøring skiltet.