Vil servere øl på kamper – vil ha slutt på forskjellsbehandling

Samtlige toppidrettsklubber i Hamar kommune vil nå servere alkohol og er lei det de mener er forskjellsbehandling. Kommunen er ikke avvisende.

Publikum under LIK-Storhamar, hockey classic

ØL: Samtlige toppidrettsklubber i Hamar har gått sammen for å få lov til å servere øl.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Toppidrettsklubbene i Hamar vil selge alkohol på sine arrangementer.

Det kommer fram i en felles søknad fra Storhamar Ishockey Elite, Storhamar håndball elite og HamKam fotball som er sendt til Hamar kommune.

De synes det er urettferdig at kulturarrangementer får lov, og ikke deres egne arrangementer.

– Det handler ikke bare om penger. Det handler om å tilby et produkt som publikum forventer at vi kan levere. På lik linje med andre kommersielle kulturarrangører, forteller Truls Røise, styreleder i Storhamar IL Ishockey Elite.

Vil vinne kampen utenfor banen

Han mener de på lik linje med andre kulturarrangement skal kunne servere mat og drikke til publikum.

– Våre kamparrangementer konkurrerer med media om publikum og deres oppmerksomhet. Hvis vi ikke kan tilby publikum mat og drikke, vil de kanskje se kampen på en annen måte. Som for eksempel hjemme fra sofaen der mat og drikke er tilgjengelig.

Klubbene mener at kommunen må kunne gi rom for at voksne, ansvarlige mennesker skal kunne ta seg et glass øl eller vin i sammenheng med et toppidrettsarrangement.

– Det viktigste er alltid sporten og at vi fortsetter å vinne på banen. Men vi må kunne vinne utenfor banen også. Arrangementet blir viktigere og viktigere, påpeker han.

Røise skjønner at folk er skeptiske til alkoholservering og idrett. Men han mener vi må tilpasse oss dagens samfunn.

– Vi ønsker ikke salg av alkohol under kampene. Det er snakk om før, i pausene og etter kamp i et avlukket område, sier Røise.

F v John Arne Rise, HamKam, Truls Røise, Storhamar hockey, Kai Arne Aspeli, Storhamar håndball elite

VIL HA ALKOHOLSERVERING: Fra venstre, John Anders Rise, HamKam, Truls Røise, Storhamar hockey, Kai Arne Aspeli, Storhamar Håndball Elite.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Barn og unge skal kunne se idrett

I 2013 fikk Stavanger Oilers, som første ishockeyklubb i Norge, skjenkebevilling.

De har utelukkende gode erfaringer knyttet til alkoholservering på sine arrangementer.

– Vi har ingen negative erfaringer med det. Det ser vi også i forhold til at vi har kontrollorganer på besøk. De har ikke hatt særlige kommentarer til det som foregår. Så lenge det er på kontrollerte plasser, så er det ingenting i veien for å håndtere det på en god måte, forteller daglig leder i Stavanger Oilers, Terje Haukali, til NRK.

Avviser ikke

Inga Borud

AVVISER IKKE: Fungerende ordfører Inga Borud (BBL)avviser ikke søknaden om øl og vin i forbindelse med kamper.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Fungerende ordfører i Hamar, Inga Borud fra By- og bygdelista, vil ikke avvise søknaden.

– Det skal være et familiearrangement der en skal kunne ha med barna sine på en trygg måte. Vi er opptatt av at det skal være slik også i framtida. Så dersom vi skal vurdere en oppmykning av reglementet vårt så må vi være helt sikre på at det ikke går ut over barna, og at skjenkinga foregår på en trygg og ansvarsfull måte.

Men andre er imot.

Skeptikere er redd idrettsarrangementer skal bli fyllefester. De mener det vil gjøre det vanskelig for barnefamilier å samles rundt arrangementet.

Geir Byberg, andrekandidat for KrF i Hamar, forteller at de ikke ønsker alkoholsalg på idrettsarrangementer.

Geir Byberg, KrF

SKEPTISK: Andrekandidat for KrF er redd alkoholservering på idrettsarrangementer skal gå utover barnefamilier.

Foto: Mette Finborud Børresen

KrF mener at arrangementer som i stor grad retter seg mot barn, bør være alkoholfrie, sier Byberg.

Også kulturarrangementer?

– Generelt der barn er en viktig del av målgruppen, mener vi at alkohol ikke er en naturlig del. Det er barna vi ønsker å beskytte.

Idrettsforbundet er også negative til alkoholservering.

– Idrett og alkohol hører ikke sammen. Utfordringen oppstår når arenaer eies eller drives av kommersielle aktører. På disse arenaene har ikke vi muligheten til å regulere skjenkebevilling og nulltoleranse for alkohol på et idrettsarrangement, forteller Finn Aagaard, kommunikasjonsansvarlig i Norges idrettsforbund.