NRK Meny
Normal

Kirkefond vil ikke betale for kirkeforfall

RINGSAKER (NRK): Senterpartiet vil ha kirkefondet med på å pusse opp kirkene. Forfallet har en prislapp på mellom 10 og 12 milliarder kroner.

Taket repareres på Ringsaker kirke

DÅRLIG TAK: Taket på Ringsaker kirke gjennomgår store reparasjoner.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Kommunene makter ikke lenger å bære vedlikeholdet av kirkene alene, og både staten og kirka får et forklaringsproblem dersom de bare sitter og ser på at kirkene faller ned, sier Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien.

Det er Opplysningsvesenets fond (Ovf) som forvalter kirkefondet. Etter at boplikten for prester ble opphevet i høst har de varslet at de vil selge unna de fleste av sine 420 presteboliger.

Anne Tingelstad Wøien

SPLEISELAG: SPs Anne Tingelstad Wøien mener kirkefondet må bidra i oppussinga av kirkene.

Foto: PRIVAT

– Det vil gi en pen avkastning, og da er det naturlig å kreve at de blir med på et spleiselag for å pusse opp kirkene, mener Tingelstad Wøien.

Senterpartiets landsmøte vedtok i vår en resolusjon der de krever at Ovf betaler for oppussing av kirker.

– Salg av presteboligene gjør dette vedtaket enda mer aktuelt, sier hun.

– Trenger mer penger

Ringsaker kirke redes med takreparasjoner

REDDET: Takket være årlige midler til takreparasjoner er middelalderkirka i Ringsaker reddet fra forfall.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Flere av veggene på Ringsaker kirke i Hedmark dekkes av et stillas. Steinkirka fra 1150 har store skader på taket, og det er satt i gang reparasjoner som vil pågå i flere år framover.

– Kommunen setter nå av årlige midler til takreparasjoner, men det er på ingen måte nok penger til å holde alle de ti kirkene i kommunen på et forsvarlig vedlikeholdsnivå.

Det sier kirkeverge Kai Ove Berg.

Kirkevergen i Ringsaker Kai Ove Berg

MER PENGER: Kirkeverge Kai Ove Berg skulle gjerne hatt mer penger for å holde alle de ti kirkene i kommunen i god stand.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Dette er en situasjon Ringsaker deler med de fleste av landets kommuner.

Tall fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) viser at forfallet er på mellom 10 og 12 milliarder kroner.

Hvert femte kirketak er ødelagt og hver fjerde kirke har dårlige yttervegger.

– Har ikke nok penger

Siste årsrapport fra Opplysningsvesenets fond viser at verdien i kirkefondet er på 7,2 milliarder kroner.

Det er avkastningen av fondet som kan brukes, og direktør Ole-Wilhelm Meyer mener de ikke kan bruke penger på kirkevedlikeholdet uten at det går utover andre oppgaver de er pålagt.

Direktør i Ovf, Ole-Wilhelm Meyer

DÅRLIG IDE; Direktør for Ovf, Ole-Wilhelm Meyer, liker ikke SPs forslag.

Foto: Erik Five Gunnerud / Ovf

– Vår oppgave er å ta vare på de prestegårdene vi har, og som skal beholdes også i fremtiden. Også skal det hvert år deles ut midler fra fondet til kirkelige formål. Den utdelingen er det departementet som avgjør, sier Meyer.

Kirkevedlikehold er ikke en del av de kirkelige formålene Meyer viser til, og kulturminister Thorhild Widvey sier det ikke er noen planer fra departementets side om å omdirigere fondets bruk av penger.

I inneværende år er statens bidrag til kirkevedlikehold en pott på 500 millioner kroner til rentekompensasjon for prosjekter som gjelder kirkebygg.

Før jul skal et forslag fra Sp og KrF om større statlig ansvar for kirkevedlikeholdet behandles i Stortinget. Tingelstad Wøien vil ha et tilleggsforslag om at Ovf også må bidra.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND