Spesialenheten bekrefter: Har startet etterforskning av Welhaven

Spesialenheten for politisaker bekrefter at de har startet etterforskningen av en av lederne i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

Johan Martin Welhaven

UNDER ETTERFORSKNING: Johan Martin Welhaven blir etterforsket av Spesialenheten for politisaker om forhold knyttet til våpensamling og søknader om å ta over våpen som skulle vært levert Kripos for destruksjon.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Vi har besluttet etterforskning. Vi er fortsatt i en fase hvor vi innhenter en del opplysninger om det saken gjelder, sier Halvor Hjelm-Hansen. Hjelm-Hansen er etterforskningsleder hos Spesialenheten for politisaker i midt- og Nord-Norge. Det er han som skal lede etterforskningen mot den profilerte politilederen i Innlandet.

Ville overta våpen

I januar 2017 søkte Welhaven Politidirektoratet om å overta to våpen som hadde blitt innlevert til politiet i Hamar på 1990-tallet. Søknaden fikk Politidirektoratet til å stusse. Slike våpen skal nemlig ikke oppbevares på politidistriktenes egne beslagsrom. De skal etter reglene leveres Kripos for destruksjon.

Nærmere undersøkelser viste også at Welhaven tidlig på 2000-tallet hadde fått innvilget status som våpensamler på feil grunnlag. For å bli våpensamler måtte man nemlig være medlem av Norsk Våpenhistorisk Selskap, noe Welhaven ikke var.

Hjelm-Hansen bekrefter at Spesialenheten for politisaker behandler to ulike anmeldelser: Den ene fra Innlandet politidistrikt, den andre fra en person utenfor politidistriktet.

Innstiller til settesjef

– Forholdene gjelder ulike former for befatning med våpentillatelser, og at han også har en våpensamling. Da går det både på tillatelse, søknad og også hvordan enkelte våpen er tatt imot og ervervet, sier Hjelm-Hansen.

Halvor Hjelm-Hansen

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Halvor Hjelm-Hansen ved Spesialenheten for politisaker i midt- og Nord-Norge skal lede etterforskningen mot politileder Johan Martin Welhaven.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Siden Welhaven tidligere var nestleder ved Spesialenheten for politisaker, er advokat Gunnar K. Hagen utnevnt som settesjef for spesialenheten i denne saken. Det er Hagen som skal avgjøre om Welhaven har gjort noe ulovlig eller klanderverdig på bakgrunn av etterforskningsmaterialet.

– Det er veldig usikkert når vi kan anta at etterforskningen er ferdig. Men det vil i alle fall bli sendt en innstilling til settesjefen når vi har gjort oss ferdig, og det vil nok være noen måneder fram i tid, sier Hjelm-Hansen.

Etterforsker ikke politiet

Innlandet politidistrikt har tidligere innrømmet overfor både NRK og Politidirektoratet at Welhaven fikk status som våpensamler av politiet på feil grunnlag. I et brev NRK har fått delvis innsyn i, innrømmer også Innlandet politidistrikt at de akkurat i denne saken ikke har fulgt retningslinjene og rutinene for innleverte, beslagslagte og inndratte våpen.

Likevel skal ikke Spesialenheten i utgangspunktet etterforske politidistriktet, sier Hjelm-Hansen:

– Vi tar utgangspunktet i de anmeldelsene som er kommet, og det gjelder Johan Martin Welhaven. Men så er det jo sånn at vi er tidlig i dette arbeidet nå, og det vil jo alltid være en mulighet for at man ser på andre deler av dette her. Da kan det også dreie seg om andre aktører, sier Hjelm-Hansen.

Welhaven orientert

Johan Martin Welhaven er orientert om at NRK følger opp saken. Da NRK skrev om saken første gang leverte han en skriftlig uttalelse der han blant skrev følgende:

"Jeg synes selvfølgelig at denne saken er meget beklagelig. Jeg har gitt all informasjon til politimesteren og ønsker fortsatt å bidra til full åpenhet. Jeg ønsker på alle måter fortsatt å rydde opp i dette. Jeg har ingen ting å skjule".