Driften ved Sperre Jernstøperi avvikles

Styret ved Sperre Jernstøperi i Elverum har i dag foreslått at driften av jernstøperiet på Elverum skal avvikles i løpet av 2013.

Sperre jernstøperi

42 ansatte mister jobben ved Sperre Jernstøperi. Driften vil gradvis bli avviklet i løpet av året.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Styret og ledelsen har gjennomgått alle mulige tiltak av betydning for den videre utvikling. Styret ser ikke noen forsvarlig løsning på hvordan driften kan bli lønnsom med dagens rammeforutsetninger, sier administrerende direktør ved Presse Jernstøperi, Petter Skårberg.

De ansatte ved Jernstøperiet møtte motgang også i 2012, da ble 45 ansatte permittert ved avdelingen i Elverum. Grunnen var at bedriften flyttet noe av produksjonen til Latvia.

Kjøpte Hedmarken jernstøperi i 1984

Sperre kjøpte Hedmarken Jernstøperi AS i 1984. Siden den gang har støperivirksomheten ekspandert, Tangen metallstøperi ble kjøpt opp i 1997 og flyttet til Elverum.

For 11 år siden ble Rinar Sia i Riga kjøpt. Betydelige investeringer ble foretatt der for å sette Sperre Baltic i stand til å levere konkurransemessige priser. Fra 2010 ble flere funksjoner ved bedriften overført til Riga, som en konsekvens av priskonkurranse. Fra 2010 har virksomheten på Elverum drevet storgods støperi, for produkter mellom 100 og 1500 kg.

– Hovedårsaken til at vi må legge ned driften helt her i Elverum er den generelle kostnadssituasjonen, vi ser at konkurrerende bedrifter i Polen og Tyrkia kan levere de samme varene for vesentlig lavere priser. Konkurransen har blitt større og større, og ingenting tyder på at det vil snu, og dermed må vi ta konsekvensen av det, forklarer Skårberg.

Gikk på deltid

I en periode i 2010 gikk deler av bemanningen på Sperre på deltid, flere av dem jobbet kun tre dager i uka.

Driften ved jernstøperiet i Elverum har gått med underskudd de siste fire årene, og har i dag opparbeidet seg et underskudd på 37 millioner kroner, og styret foreslo i dag å avvikle driften i løpet av 2013.

– Vi har gjort mange forsøk på å gjøre driften lønnsom, men det har ikke lykkes å drive med overskudd, sier Petter Skårberg.

Tung beskjed

Sammen med nedleggelsen av Nycomed ser det nå ut til at Elverum vil miste 230 arbeidplasser i løpet av en drøy måned.

Tillitsvalgt for de ansatte ved Sperre Jernstøperi, Denis Cehajic, sier de ansatte tok beslutningen om nedleggelsen av driften tungt.

– Det er aldri noen morsom beksjed å få at arbeidsplassen din skal legges ned. Men på en måte kom det ikke som noen overraskelse, bedriften har gått med underskudd lenge. Faktisk tror jeg mange av de ansatte er imponert over at eierne har hatt så god tålmodighet og ventet i det lengste med å legge ned driften, sier han.

Han håper at de ansatte raskt vil finne seg nye arbeidsplasser.

– Jeg håper at de raskt vil etablere seg med nytt arbeid, men nå må vi ta en dag om gangen og finne ut av hva som vil skje etterhvert, sier han,