Spektakulært i Brydalen

Bygdefolket i Brydalen i Tynset har lagt ned 2 000 dugnadstimer for å bygge et spektakulært amfi i Spekehogget. Amfiet har 600 sitteplasser. Til helga inviterer Brydalen ungdomslag til to dagers folkefest med flere artister på den nye scena.

Den vesle bygda Brydalen i Tynset kommune, er i ferd med å rigge en stor happening i en av bygdas attraksjoner. For å få til dette må hele bygda være med.