Sparer milliard

Strømsparing i kommunene kan gi flere hender i helsesektoren.

Eiendomssjef i Elverum Ingebrigt Henningsen sparer
Foto: May-Sylvi Skinnerlien / NRK

Kommuner over hele Norge jobber nå for å spare penger på strøm.

Stor interesse

Enova, som på oppdrag fra kommunaldepartementet arrangerer kurs for å hjelpe kommuner i gang med å lage energi- og miljøplaner, sier at deltakelsen fra Hedmark og Oppland er positivt stor.

Av Innlandets 48 kommuner har 38 deltatt på kurset, 19 av 22 i Hedmark og 19 av 26 i Oppland

-Senk varmen

Enova har gjort beregninger på at med enkle tiltak kan kommunene spare 25 prosent av strømregningen. Dette utgjøre ca 1 milliard kroner, noe som igjen tilsvarer 2.400 årsverk i pleie- og omsorgssektoren.

Med enkle tiltak mener Enova for eksempel å skru av lyset der folk ikke er tilstede og senke varmen i helg og ferie.

Sparte 20 prosent

Elverum er en av kommunene som nå holder de på med å lage en energi- og miljøplan. De har selv eksempel på at grep kan spare mye, forteller eiendomssjef Ingebrit Henningsen:

- I svømmehallen har vi gjennomført et varmegjenvinningsprosjekt, og fra 2005 til 2006 sparte vi nær 20 prosent, og sparte ytterligere mer til 2007, sier Henningsen.

Men han presiserer at det koster å spare og at slike prosjekter trenger finansiering for å komme i gang.

- Vi trenger en kartlegging av hvilke tiltak som kan gjennomføres, men i vårt forslag til plan regner vi med å spare 20 prosent energi i fram til 2015.