NRK Meny
Normal

Sp-ordførere vil halvere antall kommuner

Den massive motstanden mot kommunesammenslåinger er borte i Senterpartiet. Ordfører Even Moen i Stor- Elvdal er en av dem som har endret oppfatning.

Even Moen

Ordfører Even Moen i Stor-Elvdal ser for seg rundt 10 kommuner i Hedmark i framtida.

Foto: Senterpartiet

Flertallet av Senterpartiets ordførere og varaordførere i Hedmark, har endret oppfatning om kommunesammenslåing. Det skjer i hjemfylket til Trygve Slagsvold Vedum som ligger an til å bli partiets nye leder.

Ordfører Even Moen i Stor- Elvdal mener Hedmark er tjent med langt færre kommuner enn i dag.

– Det fornuftige slik vi ser for oss i dag er rundt ti kommuner. I dag er det 22 kommuner i Hedmark, sier Moen.

NRK har spurt samtlige ordførere og varaordførere i partiet om hva de mener om kommunesammenslåing i forkant av partiets fylkesårsmøte som starter i dag.

De aller fleste sier at dette er opp til kommunene sjøl. Kun to er kontant imot. Ni av elleve svarte på undersøkelsen.

Tror ikke på tvang

Selv om ordføreren i Stor-Elvdal vil ha færre kommuner i Hedmark, tror han det blir vanskelig å slå sammen kommuner som er store i areal.

Han mener også det er vanskelig å tegne kommunekartet før regjeringa legger fram sin proposisjon om kommunestruktur i vår.

– Da ser vi hvilke tjenestetilbud som det er tenkt kommunene skal jobbe med, sier Moen.

Han mener at tvang er en dårlig løsning.

– Jeg vil stille meg bak hva innbyggerne i min kommune mener, sier Moen.

Støtte fra Elverum

Moen får støtte fra varaordfører Arnfinn Uthus i Elverum. Han tror kommune-kartet i Norge vil se svært annerledes ut om noen år.

– Også vi i Senterpartiet må se at det blir færre kommuner i framtida. Mye er styrt av følelser, men jeg ser jo at en del av de minste kommunene vil få en kjempeutfordring med å opprettholde de gode tjenestene, sier Uthus.

Han har ingen tro på interkommunale løsninger som et alternativ.

– Men prosessene blir viktige her, kommunene må bestemme sjøl sier Uthus.

Blant de andre ordførerne og varaordførerne er svaret at kommunene må bestemme dette sjøl, altså de sier ikke bastant nei til sammenslåing.

Er imot

ordfører Knut Gustav Woie

Ordfører Gustav Woie i Eidskog ser få eller ingen fordeler med kommunesammenslåing.

Foto: Vera Wold / NRK

De klareste røstene imot er ordfører Gustav Woie i Eidskog og varaordfører Åse B. Lilleåsen i Grue. Han ser få eller ingen fordeler ved å slå sammen kommuner, selv om han er villig til å være med på en utredning.

– Jeg har ingen tro på at det blir noen innsparing i verken helse og sosial eller skole. Man sparer jo inn på antallet politikere i kommunestyret, men det vil samtidig svekke lokaldemokratiet, sier Woie, som er tydelig på at Senterpartiet ikke skal stå i spissen for sentralisering.

– Jeg ser ingen åpenbare grunner til det, når i tillegg innbyggerne i små kommuner er mer tilfredse med tjenestetilbudet enn innbyggerne i store kommuner, sier Lilleåsen.

Overrasket

Aasa Gjestvang

Aasa Gjestvang er overrasket over at så mange fra hennes parti er for kommunesammenslåing.

Foto: Anne Storaunet

Leder i Hedmark Senterparti, Aasa Gjestvang er overrasket over at så mange fra hennes parti er for kommunesammenslåing.

– Jeg kjenner mange av de som er spurt, og kjenner dem som litt skeptiske til dette med kommunesammenslåing. Jeg er litt overrasket, sier hun.

Hun er selv skeptisk til at kommunene kan bli slått sammen.

– Jeg er usikker på hva vi skal oppnå med det og hva som blir bedre med kommunesammenslåing. Jeg er blant annet bekymret for demokratiet, for det vil bli veldig mange færre folkevalgte. Jeg vet at det er viktig for folk med identitet og tilhørighet, og folk er glad i kommunen sin, forteller hun.