NRK Meny
Normal

Sp i Oppland vil ha ett hovedsjukehus

Oppland Senterparti vil ha ett hovedsjukehus i Innlandet der alle spesialfunksjoner er samlet, men vil vite mer før de sier noe om hvordan de øvrige sjukehusene skal bli framtida.

Politikere fra senterpartiet i Oppland stemmer i en stor sal.

FIRE STEMTE MOT: Fire representanter stemte mot den felles uttalelsen til Oppland Senterparti på fylkesårsmøtet lørdag.

Foto: Elin Fossum / NRK

Det ble klart under fylkesårsmøtet som arrangeres denne helgen.

Mer info om hva som blir igjen

Partiet vil ha en større utredning fra Sykehuset Innlandet i forhold til hva slags polikliniske tjenester og akuttfunksjoner som blir igjen ved de eksisterende sjukehusene.

Politikerne ønsker også mer informasjon om hvilke tilbud Sykehuset Innlandet vil overføre fra sjukehusene til den kommunale helsetjenesten og hvordan dette skal finansieres.

Magnhild Strand på fylkesårsmøtet i Oppland Senterparti

FORNØYD: Magnhild Strand, leder i helsepolitisk utvalg i Oppland Sp er fornøyd med partiets planer for det videre arbeidet mot ny sjukehusstruktur.

Foto: Elin Fossum / NRK

– Vi har store avstander og et voksende behov for helsetjenester i Hedmark og Oppland. Den medisinske og teknologiske utviklingen legger til rette for å gi flere helsetjenester der pasienten bor. Samtidig blir det mulig med stadig mer spesialisert medisinsk behandling, og den må vi ha i ett hovedsjukehus der alle spesialiteter er samlet, sier Magnhild Strand, leder i helsepolitisk utvalg i Oppland Sp.

Fornøyd med planen videre

Strand er fornøyd med avgjørelsen til fylkesårsmøtet lørdag, selv om helsepolitisk utvalg anbefalt en modell med to sjukehus – ett hovedsjukehus og ett akuttsjukehus i det fylket som ikke får hovedsjukehuset.

Dette ble ikke vedtatt i sin helhet. Under fylkesårsmøtet kom det et alternativt forslag fra Østre Toten Senterparti presentert av Ivar Odnes. Det gikk ut på nettopp det å få svar på flere spørsmål gjennom utredninger. Dette ble det flertall for.

Odnes foreslo også en uravstemning blant medlemmene i Oppland Senterparti før de gir en endelig uttalelse til høringen, men dette ble ikke bestemt.

– Jeg er fornøyd med det vi er kommet fram til i dag. Det må satses sterkere på desentraliserte poliklinikker og lokalmedisinske sentre. Vi må bygge ut nivået i midten, som skal arbeide tett med ambulansetjenesten og kommunene. Kommunene må få styrket økonomi for å klare den store oppgaven med å ta seg av stadig sjukere pasienter innenfor både somatiske lidelser, rehabilitering, rus og psykiatri, sier Strand.

Den felles uttalelsen til Senterpartiet i Oppland ble vedtatt mot fire stemmer på fylkesårsmøtet lørdag.