NRK Meny
Normal

Sør-samer blant verdens mest radioaktive

– Det er klart jeg er bekymret, sier leder i Elgå Reinbeitedistrikt Jon Anders Mortensson. Snart 30 år etter atomkraftverkulykken kaster Tsjernobyl ennå skygger.

Jon Anders Mortensson

BEKYMRET: Leder i Elgå Reinbeitedistrikt nord i Hedmark og sør i Trøndelag, Jon Anders Mortemnsson,er bekymret for langtidsvirkningene av radioaktivt nedfall.

Foto: Joar Elgåen / NRK

I år er det rekordstor radioaktiv forurensning i beitedyr i Valdres og Gudbrandsdalen. Grunnen er det gode soppåret. Det er mye sopp. Og den er langt til fjells.

Vakker sopp

RADIOAKTIV: Radioaktivitet lagres i sopp, og når det er mye sopp og beitedyra spiser den, får de høyt radioaktivt innhold.

Foto: Snefrid Valstad

Men også mennesker er berørt. Til forskning.no sier forsker Lavrans Skuterud i Statens Strålevern at samene i Sør-Norge må være av verdens mest radioaktive befolkningsgrupper.

Og det bekymrer Jon Anders Mortensson som leder Elgå Reinbeitedistrikt nord i Hedmark og sør i Trøndelag.

Gått bra så langt

For sjøl om ingenting så langt tyder på helseskader i den sør-samiske befolkningen, vet vi lite om langtidseffekten.

– Når vi får beskjed om at man vet for lite om det, er det i alle fall klart at det fortsatt må følges opp, og at man må ha det under oppsikt, sier han.

Til nettstedet forskning.no sier Skuterud at de gjerne skulle gjort helseundersøkelser i denne gruppen. Et problem er likevel at gruppen er så liten at det er vanskelig å gjøre statistiske vurderinger på bakgrunn av den.

Samene i nord ble undersøkt før Tsjernobyl, etter at de var utsatt for nedfall fra de mange prøvesprengningene på 50- og 60-tallet. Men der var kreftforekomsten mindre enn ellers i befolkningen.

Reinflokken til Riast-Hyllingen reinbeitedistrikt

GODKJENT: Reinskjøtt fra Elgå Reinbeitedistrikt har godkjente radioaktive verdier. Men befolkningnen er av verdens mest radioaktive.

Foto: Arne A. Tønset/NTB arkivfoto / Scanpix

Kjøtt under grensen

– Det er klart det er bekymringsfullt dersom dette blir et helseproblem. Vi har stolt på kostholdsrådene fra myndighetene og forholdt oss til det, sier lederen i Elgå Reinbeitedistrikt.

Mortensson sier han ikke har registret helseproblemer i befolkningen. Men ennå må vi leve lenge med den radioaktive forurensningen fra Tsjernobyl.

Cecium 137 som forurenser etter Tsjernobyl halveres etter 30 år. Om to år skal halvparten av nedfallet etter Tsjernobyl være borte.

– Det tar veldig lang tid. Det er et problem for hele verden, sier Mortensson.