NRK Meny
Normal

Invasjon av nattsvermere

De kommer flygende i hopetall så fort mørket faller på og svermer rundt enhver lyskilde. Nå er forekomsten ekstra stor, blant annet nord i Gudbrandsdalen.

Mange insekter observert på Dombås.

Dette er etter alt å dømme en ansamling med fjellbjørkemålere, filmet på Dombås. Et bra larve-år er årsaken til at mange observerer store mengder målere akkurat nå. Foto: Inger Johanne Solli

– Du har disse som spiser bjørkeskogen i høyereliggende områder, når de er på topp er det mange insekter. Bor du i eller ved høyereliggende bjørkeskog, vil du nok se mange av dem. De kalles målere, noen vil kunne kalle dem nattsvermere, forteller Lars Ove Hansen, konservator ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Videoen stammer fra Dombås, der det den siste tiden har florert med nattaktive sommerfugler, som etter alt å dømme er fjellbjørkemålere.

Mye larver i sommer

Lars Ove Hansen

Lars Ove Hansen, konservator ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Foto: Per Aas / Naturhistorisk Museum

Tidligere i år herja lauvmarken i bjørkeskogen, flere steder nord i Hedmark og i Oppland ble angrepet av sommerfugllarven. På Dovrefjell fikk fjellbjørka hard medfart.

Også i Folldal ble store deler av skogen svart. Trærne manglet løv, sjøl midt i den grønneste perioden på sommeren. Den lille larva spiste rett og slett opp bladverket.

Men resultatene er langt fra like ille som dem man så på Nordkalotten mellom 2002 og 2009, da 10.000 kvadratkilometer bjørkeskog døde ut etter larveangrep.

Nattaktive

Etter noen måneder er nå fjellbjørkemålerne her, lyst gråbrune i fargen og nattaktive. Målerne er den tredje største sommerfuglfamilien i landet.

– Fjellbjørkemåleren finnes over hele Norge, men du må litt opp i høyden for å merke masseforekomstene, kanskje fra 800 meter og oppover. Arten finnes rundt Oslo også, men her er den ganske beskjeden. I Nord-Norge har de masseforekomster i lavlandet også, forteller Hansen.

Etter en stund vil to andre arter ta over for fjellbjørkemåleren. De kalles frostmålere eller høstmålere, og bestanden svinger gjerne i takt med fjellbjørkemåleren.

– De lodne insektene som sitter på lampa kaller vi nattfly, og det finnes bortimot 400 arter i Norge. De kan variere i antall, kan også være «slemme» og spise for eksempel kålhoder når de blir mange.

Slik så det ut da sommerfugllarvene «herjet» tidligere i sommer:

Bjørkeskogen i Folldal ser nå helt svart ut fordi store mengder med larver spiser opp bladene.