Miljøvernminister Solhjell vil ikke utrydde ulven i Norge

– Det er uaktuelt å utrydde ulven, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Senterpartiet, med landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum i spissen, vil ikke ha ulv i Norge.

Bård Vegar Solhjell

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) vil ikke utrydde ulven i Norge, slik landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum ønsker.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Det var i Nationen torsdag at det ble kjent at programkomiteen i Senterpartiet foreslår lovlig jakt på ulv i Norge.

– Det finnes ikke en særegen norsk-svensk ulvestamme. Ulvene i Norge tilhører den finsk-russiske ulvestammen, og en enstemmig programkomite mener derfor at Norge ikke er forpliktet til å ta vare på denne stammen, sier leder for programkomiteen og landbruksminister, Trygve Magnus Slagsvold Vedum.

– Et historisk ansvar for ulven

De andre partiene går imot forslaget, men blant sauebøndene er forslaget populært.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) fra Stange.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Landbruksminister Bård Vegar Solhjell fra SV liker ikke forslaget.

– Norge har et historisk ansvar for å forvalte en levedyktig bestand av ulv sammen med våre naboland. Det mener SV, det mener regjeringen og det mener det store flertall i folket. Et samlet storting har skrevet under på det, sier Solhjell til NRK.

Ulven har vært fredet siden 1973. Stortingets bestandsmål er at det skal være tre ynglinger hos ulv og mellom 30 og 50 individer.

Forslaget fra programkomitèen i Senterpartiet om fri jakt på ulv ble møtt med begeistring av sauebønder i innlandet i dag. Foreningen Våre Rovdyr derimot mener utspillet er ekstremt, og vitner om mangel på kunnskap.

Reporter Kurt Sivertsen/Fotograf Halvor Mykleby

Dempe rovdyrkonflikten

Tall fra Rovdata viser at det er i underkant av 30 ulver i Norge, og bestanden synker. Miljøvernminister Solhjell mener at Sp må få lov til å ha sine programprosesser, men for ham er det viktig å passe på ulvestammen.

– Det som er viktig for meg, som miljøvernminister, er å berolige med at vi kommer til å føre en rovdyrpolitikk, som ivaretar en levedyktig ulvebestand. Samtidig som vi skal gjøre situasjonen slik, for dem som driver med beitenæring, at det går an å drive med det på en god måte.

Han mener det er viktig å dempe konflikten mellom rovdyr og de som driver med beitenæring, blant annet fordi oppslutningen om rovdyrene i Norge er avhengig av å dempe konflikten.

– Ulven skal ikke utryddes igjen

I fjor sommer ble stortingspartiene enige om et forlik om norsk rovdyrpolitikk. Der ble det bestemt å videreføre bestandsmålet for ulv. Solhjell tror ulven er kommer for å bli i Norge.

– Vi kan føle oss ganske trygge på at vi ikke skal utrydde ulv i Norge en gang til. Tvert imot så vet vi at et stort flertall i folket og partiene på Stortinget er enige om forvalte de rovdyrstammene vi har et ansvar for på en god måte.