NRK Meny
Normal

Søker gjetere med våpen

Sauebønder søker nå etter våpenkyndige gjetere for å beskytte saueflokkene i sommer. Lederen i Bonde- og småbrukarlaget støtter og hjelper bøndene.

Ole-Petter Berget, montasje

Sauebonde Ole Petter Berget

Foto: NRK

Vi bare hjelper Stortinget til å opprettholde det de sjøl har bestemt vi.

Sauebonde Ole Petter Berget

Det er ikke noe skille mellom meg som medmenneske og leder av Norges Bonde- og småbrukarlag.

Merete Furuberg, leder av Norges Bonde- og småbrukarlag

Ole-Petter Berget er en av sju sauebønder i samme område i Skåbu. Han har sett seg leie på at sauene i utmarksområdene i Skåbu, som Stortinget har prioritert skal brukes til sauehold, ikke får gå i fred for rovdyr. Nå vil han og andre sauebønder hyre inn våpenkyndige gjetere til å passe på sauene.

Drastisk tiltak?

– Det er ikke så drastisk. Det er mer drastisk at ikke byene og fylkesmennene rundt om kring følger opp stortingsvedtaket, sier Berget.

Det han refererer til er stortingsvedtaket om å øke norsk matproduksjon, og i tillegg bøndenes beiterett. I en kombinert pressemelding og annonsetekst begrunner sauebøndene behovet for væpna gjetere slik:

– Grunnet for mange ulv, bjørn, gaupe, jerv og ørn er det umulig for oss å følge opp stortingsvedtaket om økt norsk matproduksjon og bruk av beite. Vi trenger hjelp til å beskytte beitedyra våre og for å unngå dyrs og menneskers lidelser. Derfor søker vi våpenkyndige menn og kvinner.

Sauebonde Ståle Støen fra Folldal er den andre sauebonden som har vært med på å utforme annonseteksten, som sauebønder fra hele Norge nå kan benytte seg av.

– Nødverge

I annonseteksten, de har fått kan man få inntrykk av at sauebøndene er ute etter folk som er en kombinasjon av gjetere og jegere, men Ole-Petter Berget hevder det ikke er organisert rovdyrjakt de nå setter i gang.

– De som skal vokte beitedyra våre, dem skal kun bruke nødverge. Det er fullt lovlig og ikke noe dramatisk i det hele tatt.

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Bondeleder vil ha væpna gjetere

Foto: Johan B. Sættem

Støtte fra bondeleder

Lederen i Norsk Bonde- og småbrukarlag, Merete Furuberget fra Grue, som er en meget markant rovdyrmotstander, støtter sauebøndene.

– Det er ganske mange som har tatt kontakt og som ikke vil stå fram slik Ole- Petter Berget og Ståle Støen nå gjør, og de har rett og slett bedt om hjelp av denne typen, sier Furuberg.

Hun sier hennes støtte ikke er i småbrukarlagets regi, men hun har hjulpet til med formuleringer i annonsen og i tillegg underskrevet pressemeldinga som leder av Bonde- og småbrukarlaget.

– Det er ikke noe skille mellom meg som medmenneske og leder av Norges Bonde- og småbrukarlag. Men dette er ikke i lagets regi, det kan det ikke være. Den enkelte bonde må søke ved hjelp av søknadsskjemaene Berget og Støen har utarbeida.

Må dokumentere skyteprøve

I annonsen fra sauebøndene legges det vekt på at søkerne må være utholdende, naturkyndige og at de må ha dokumentasjon på avlagt skyteprøve.

– Vi tror at det er en del folk som ser verdien av at det fortsatt skal være dyr i utmarkssammenheng, og dyra er jo med og opprettholder kulturlandskapet og dette er jo et være for bygdene. Blir gardsbruka borte så blir det rart i Norge, sier Ole-Petter Berget, som har full støtte fra bondeleder Merete Furuberg.

– Gjeterne må kunne gå i naturen, like det og være observant og i tillegg ha avlagt skyteprøven, slik at de har mulighet til å forsvare seg sjøl og dyra. Det er ikke noen oppfordring til å skyte rovdyr, men det er umulig å ferdes i områder utsatt for rovdyrangrep uten å kunne forsvare seg sjøl, sier bondelederen.

Ingen sauetap

Det er sju sauebønder i området i Skåbu der Ole-Petter Berget har dyra sine, og ingen av dem har opplevd å miste sauer til rovdyr hittil i sommer.

– Tapene de kommer, vi vet bare ikke når og hvor. For i området her er det dokumentert at det er to jervetisper. Og de tar sauer, det vet vi, sier Berget.

Spørsmålet er om sauebøndene nå tar loven i egne hender.

– Nei, vi bare hjelper Stortinget til å opprettholde det de sjøl har bestemt vi, sier sauebonden fra Skåbu.

– Alle beitebrukere over hele landet står jo egentlig samlet, men det er den enkelte bonden som må lage avtaler med de som kommer for å hjelpe til, basert på søknadene til de to som allerede har annonsert, sier Merete Furuberg.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang