NRK Meny
Normal

Søker gjetere med våpen

Sauebønder søker nå etter våpenkyndige gjetere for å beskytte saueflokkene i sommer. Lederen i Bonde- og småbrukarlaget støtter og hjelper bøndene.

Ole-Petter Berget, montasje

Sauebonde Ole Petter Berget

Foto: NRK

Vi bare hjelper Stortinget til å opprettholde det de sjøl har bestemt vi.

Sauebonde Ole Petter Berget

Det er ikke noe skille mellom meg som medmenneske og leder av Norges Bonde- og småbrukarlag.

Merete Furuberg, leder av Norges Bonde- og småbrukarlag

Ole-Petter Berget er en av sju sauebønder i samme område i Skåbu. Han har sett seg leie på at sauene i utmarksområdene i Skåbu, som Stortinget har prioritert skal brukes til sauehold, ikke får gå i fred for rovdyr. Nå vil han og andre sauebønder hyre inn våpenkyndige gjetere til å passe på sauene.

Drastisk tiltak?

– Det er ikke så drastisk. Det er mer drastisk at ikke byene og fylkesmennene rundt om kring følger opp stortingsvedtaket, sier Berget.

Det han refererer til er stortingsvedtaket om å øke norsk matproduksjon, og i tillegg bøndenes beiterett. I en kombinert pressemelding og annonsetekst begrunner sauebøndene behovet for væpna gjetere slik:

– Grunnet for mange ulv, bjørn, gaupe, jerv og ørn er det umulig for oss å følge opp stortingsvedtaket om økt norsk matproduksjon og bruk av beite. Vi trenger hjelp til å beskytte beitedyra våre og for å unngå dyrs og menneskers lidelser. Derfor søker vi våpenkyndige menn og kvinner.

Sauebonde Ståle Støen fra Folldal er den andre sauebonden som har vært med på å utforme annonseteksten, som sauebønder fra hele Norge nå kan benytte seg av.

– Nødverge

I annonseteksten, de har fått kan man få inntrykk av at sauebøndene er ute etter folk som er en kombinasjon av gjetere og jegere, men Ole-Petter Berget hevder det ikke er organisert rovdyrjakt de nå setter i gang.

– De som skal vokte beitedyra våre, dem skal kun bruke nødverge. Det er fullt lovlig og ikke noe dramatisk i det hele tatt.

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Bondeleder vil ha væpna gjetere

Foto: Johan B. Sættem

Støtte fra bondeleder

Lederen i Norsk Bonde- og småbrukarlag, Merete Furuberget fra Grue, som er en meget markant rovdyrmotstander, støtter sauebøndene.

– Det er ganske mange som har tatt kontakt og som ikke vil stå fram slik Ole- Petter Berget og Ståle Støen nå gjør, og de har rett og slett bedt om hjelp av denne typen, sier Furuberg.

Hun sier hennes støtte ikke er i småbrukarlagets regi, men hun har hjulpet til med formuleringer i annonsen og i tillegg underskrevet pressemeldinga som leder av Bonde- og småbrukarlaget.

– Det er ikke noe skille mellom meg som medmenneske og leder av Norges Bonde- og småbrukarlag. Men dette er ikke i lagets regi, det kan det ikke være. Den enkelte bonde må søke ved hjelp av søknadsskjemaene Berget og Støen har utarbeida.

Må dokumentere skyteprøve

I annonsen fra sauebøndene legges det vekt på at søkerne må være utholdende, naturkyndige og at de må ha dokumentasjon på avlagt skyteprøve.

– Vi tror at det er en del folk som ser verdien av at det fortsatt skal være dyr i utmarkssammenheng, og dyra er jo med og opprettholder kulturlandskapet og dette er jo et være for bygdene. Blir gardsbruka borte så blir det rart i Norge, sier Ole-Petter Berget, som har full støtte fra bondeleder Merete Furuberg.

– Gjeterne må kunne gå i naturen, like det og være observant og i tillegg ha avlagt skyteprøven, slik at de har mulighet til å forsvare seg sjøl og dyra. Det er ikke noen oppfordring til å skyte rovdyr, men det er umulig å ferdes i områder utsatt for rovdyrangrep uten å kunne forsvare seg sjøl, sier bondelederen.

Ingen sauetap

Det er sju sauebønder i området i Skåbu der Ole-Petter Berget har dyra sine, og ingen av dem har opplevd å miste sauer til rovdyr hittil i sommer.

– Tapene de kommer, vi vet bare ikke når og hvor. For i området her er det dokumentert at det er to jervetisper. Og de tar sauer, det vet vi, sier Berget.

Spørsmålet er om sauebøndene nå tar loven i egne hender.

– Nei, vi bare hjelper Stortinget til å opprettholde det de sjøl har bestemt vi, sier sauebonden fra Skåbu.

– Alle beitebrukere over hele landet står jo egentlig samlet, men det er den enkelte bonden som må lage avtaler med de som kommer for å hjelpe til, basert på søknadene til de to som allerede har annonsert, sier Merete Furuberg.