Snøskuterløyper i Rendalen

Det ser ut til å bli snøskuterløyper i Rendalen. Høringsrunden om skutertraseene på øst- og vestsiden i Rendalen er over. Justeringene av innsigelser er gjort, og mandag kveld slo grunneiere og kommunen fast at det blir løyper for allment bruk. Det er Østlendingen som skriver dette.

Snøskuter på Sjusjøen
Foto: Ole Martin Sponberg / NRK