Småaksjonær: – Det var et sjokk

Da ysteriet gikk konkurs, hadde flere mindre aksjonærer bare to måneder tidligere spyttet inn 25 millioner kroner i bedriften. I dag møttes de i retten – med en kjent IT-gründer i sentrum for det hele.

Dag Johansen

TAPTE PENGER: Dag Johansen er en av mange mindre aksjonærer som har tapt penger på konkursen. De mener det ikke var grunnlag for konkursen.

Foto: Erlend Moe / NRK

I ysterilokalene på Lillehammer produserte Urtehaven AS yoghurtproduktet kvarg og ferdigretter som ble sendt til butikker i hele landet. Men i juni i år var det bråstopp: Selskapet begjærte oppbud og selskapet ble slått konkurs.

Det som har skjedd i etterkant er uvanlig: En gruppe mindre aksjonærer i selskapet fant sammen da de nektet å gå med på at det var grunnlag for konkurs. Bare to måneder før konkursen hadde aksjonærene spyttet inn 25 millioner kroner i selskapet.

I dag ble aksjonærenes anke over konkursåpningskjennelsene i Urtehaven AS og Urtehaven kjøkken AS behandlet i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

– Det var et sjokk

Dag Johansen har tapt en halv million kroner på konkursen. Da ysteriet åpnet for en aksjeemisjon i april slo han til.

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

ADVOKAT: Jacob S. Bjønness-Jacobsen mener det ikke er tilstrekkelig dokumentert at det var grunnlag for konkurs.

Foto: Erlend Moe / NRK

– Presentasjonene fra selskapet tydet på at det skulle være gode forutsetninger for videre drift. Derfor var overraskelsen stor da man knapt to måneder senere får en telefon om at selskapet er konkurs. Det var et sjokk, sier Johansen.

Han er en av 20 aksjonærer, både stor og små, som står bak anken. I retten i dag stilte de spørsmål ved om selskapet virkelig var insolvent, altså om det var grunnlag for konkursen.

– Vi får belyst her i dag at styret ikke foretok noen alminnelig forsvarlig vurdering av om det var grunnlag for å begjære oppbud, sier aksjonærenes advokat, Jacob S. Bjønness-Jacobsen.

Anklager mot kjent IT-gründer

I sentrum for det hele står Rolf Skår, som på 1980-tallet var kjent som en av gründerne bak Norsk Data.

Rolf Skår

IT-GRÜNDER: Rolf Skår (t.h.) er en kjent investor, blant annet som en av dem som etablerte Norsk Data. I dag møtte han i retten etter konkursen i Urtehaven AS.

Foto: Erlend Moe / NRK

Skår og hans familie eide over 50 prosent av selskapet, og Skår var styreleder.

I retten i dag ble han utspurt om forløpet til konkursen, hva de visste om problemene i selskapet ved emisjonen i april og utover våren fram til beslutningen om oppbud ble tatt 15. juni i år.

Selskapet var avhengig av noen få, store kunder, forklarte han retten. Da disse sviktet og de samtidig hadde store kostnader, hadde de ikke noe valg, ifølge den erfarne investoren.

– Vi var ikke i stand til å dekke de løpende utgiftene og vi så ingen muligheter for å oppnå lønnsomhet, sier Skår.

Han forventer at dagens rettsrunde kun er første steg, og at aksjonærene senere kommer med et søksmål knyttet til emisjonen.

– Jeg opplever saken som en fisketur for å få mest mulig informasjon for å bruke det i et søksmål, for å være litt fleipete, sier Skår.

Lillehammer Ysteri

YSTERI MED HISTORIE: Synnøve Finden har kjøpt driftsmidlene i de gamle meierilokalene på Lillehammer etter konkursen i juni.

Foto: Dag Kessel / NRK