NRK Meny
Normal

Slutt på åpen soning i Hamar

Tilbudet om åpen soning ved Hamar fengsel blir lagt ned. De 16 ansatte ved St Torfinn fengsel får andre jobber i fengselsvesenet. Justisdepartementet vil legge ned fengselet fra 1. november.

Slutt på åpen soning i Hamar

Skiltet vil nok bli borte etter 1. november ved St Torfinn

Foto: Jan Erik Løvbak / NRK

– Det føles veldig bittert, sier Svein Erik Andreassen, tillitsvalgt i Norges fengsels- og friomsorgsforbund.

Svein Erik Andreassen, tillitsvalgt Hamar fengsel

Svein Erik Andreassen, tillitsvalgt

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

Han har jobbet ved den åpne avdelingen i Hamar i 22 år. Men nå er det slutt.

– Jeg skjønner at de er skuffet, men vi har forsikret de om at de skal tilbys jobb i kriminalomsorgen. Vi trenger deres kompetanse, vi trenger fengselsbetjenter nærliggende her i Hedmark, så de vil bli ivaretatt, sier statssekretær Kristin Bergersen.

For dyrt

Alle er enige om at den åpne soningsavdelingen på St Torfinn fungerer godt. Men noe må gjøres med lokalene. De ansatte har selv påpekt at bygningen ikke egner seg til moderne fengselsdrift lenger.

Nå har departementet bestemt seg, det blir for dyrt å pusse opp. Overslag har vist at Kriminalomsorgen vil få en årlig økning på husleie ved St Torfinn på minst 4 eller 5 millioner kroner, da de leier lokalene.

– Det er såpass kostbart, at vi må se på hvordan vi får brukt pengene best mulig, og jeg har stor tro på at vi også skal klare det her i Hedmark framover, sier Bergersen.

Kristin Bergersen, statssekretær

Kristin Bergersen, statssekretær

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

God soning

Fengselet har 25 innsatte, som nå mister tilbudet med åpen soning, som de har trivdes med.

– Det har vært kjempe fint, vi har hatt aktiviteter, vi har følt oss som mennesker, vi har hatt kontakt med folk utenfor fengslet. Vi har ikke følt oss som innsatte, og det er veldig positivt i forhold til å reparere oss, sier en av de innsatte.

– Vi mister en avdeling hvor innholdet er veldig bra. De ansatte følger de innsatte veldig tett gjennom hele soningen, og de innsatte møter godt forberedt til livet i det fri ved løslatelse, sier Andreassen.

Blir historie

Andreassen vil aller helst fortsette den åpne fengselsmodellen.

– Vi ønsker oss et erstatningsbygg, slik at vi kunne fortsette det åpne soningstilbudet et annet sted, sier han.

De ansatte ved St Torfinn får mye ros av den innsatte NRK snakket med.

Men når regjeringen nå snart legger fram sin innstilling om framtidas fengselsstruktur, tror ikke Andreassen det blir noen nye avdeling for åpen soning.

– Den åpne avdelingen her i Hamar er nok borte for alltid, avslutter Andreassen.