Sliter med å få advart turister mot skogbrannfare

Mange kommuner i Sør-Norge har innført totalforbud mot bruk av åpen ild, men det trengs informasjon på flere språk enn norsk, mener direktorat.

Montasje- skogbrannfare på flere språk

PLAKAT: Fylkesmannen har laget dette utkastet til en plakat som kan brukes av kommuner og brannvesen, turistbedrifter og bedrifter som benytter utenlandsk arbeidskraft. Målet er å nå å nå alt fra festivaldeltagere, arbeidere og turister. Bildet av brannen er fra Flittig i Telemark, der det begynte å brenne tidligere i sommer.

Foto: Montasje: Kristian Storødegård / NRK

Skogbrannfaren betegnes som ekstrem over store deler av Sør-Norge, og de fleste medier har dekket brannfaren bredt de siste ukene.

Direktoratet for Beredskap (DSB) er imidlertid bekymret for at turister, utlendinger og fremmedspråklige ikke vet om hvor tørt det er, og hvor lite som skal til før det kan oppstå skogbrann.

Skal nå turister, arbeidere og festivaldeltagere

– Vi har sendt ut ny informasjon om skogbrannfare oversatt til syv språk. Dette har gått ut til brann- og redningsvesenet, til 110-sentralene og til fylkesmennene, sier Ole Tom Johansen, pressevakt i DSB.

Så langt er informasjonen oversatt til engelsk, tysk, spansk, polsk, fransk, litauisk og nederlandsk.

Skogbrann i Moss

Slukking av skogbrann i Moss i slutten av juni.

Foto: Tomas Berger/NRK

Johansen sier informasjonen er ment for alt fra festivaldeltagere, arbeider, bærplukkere og turister.

– Vi ser at det er et behov for dette. Vi har skogbrannfareplakater ute i stort monn, men det trengs informasjon på flere språk, som et føre-var-tiltak, sier han.

Nå håper direktoratet å få hjelp til å få spredt den internasjonale informasjonen.

Internasjonal informasjon hovedbudskap

Behovet for internasjonal informasjon var et av hovedbudskapene fra lokalt brannvesen da Fylkesmannen i Oppland hadde møte med brannsjefer og kommunale beredskapskontakter i dag.

– Fylkesmannen har laget et utkast til en plakat som kan tilpasses og brukes av kommuner og brannvesen, og eventuelt formidles til turistbedrifter og bedrifter som benytter utenlandsk arbeidskraft, står det på hjemmesidene til Fylkesmannen.

Sivile hjelper med slukking

BRANN VED TOGLINJA: Det har vært flere skogbranner langs Gjøvikbanen i sommer. Her bistår sivile i slukkingen av en skogbrann i Nittedal.

Foto: Olav Juven / NRK

Også andre Fylkesmenn har vurdert å gå ut med informasjon på flere språk.

– Vi har vurdert det også her i Telemark. Vi har gått ut med informasjon til skogeiere hvor de kan finne plakater, men disse er foreløpig bare på norsk. Vi vurderer å oppfordre til å bruke engelsk og flere språk også, sier Per Kristoffersen hos Fylkesmannen i Telemark.

Fylkesberedskapssjef i Østfold, Espen Pålsrud, sier de har fått innspill om at det kan være smart med informasjon på flere språk.

– Vi har ikke tatt noen beslutning på dette her i Østfold. men her er det flere lokale brannvesen som har trykka opp store plakater. Det er nok et behov for informasjon på flere språk, men først og fremst er dette noe kommuner og brannvesen må ta tak i, sier Pålsrud.

Regjeringen styrker beredskapen mot skogbrann

Den store skogbrannfaren gjør at flere tiltak settes inn. Nå styrker regjeringen helikopterberedskapen. Tolv helikoptre er i beredskap i juli for raskt å kunne bistå lokale brannvesen ved behov.

– Skogbrannfaren er nå så høy i betydelige deler av landet at beredskapen med skogbrannhelikoptre må økes ytterligere for å kunne håndtere og slukke stadig nye skogbranner, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Staten dekker kostnadene til helikoptrene slik at de lokale brann- og redningsvesenene får et nødvendig hjelpemiddel til slokking av skogbranner, ifølge statssekretæren.

Hittil i år har det vært 296 skogbranner, nesten like mange som i løpet av hele fjoråret. Statens skogbrannhelikoptre er i beredskap i perioden 15. april til 15. august.